Zadarskoj bolnici regionalni značaj

Slika korisnika admin
FAH
Minsitar Milinović na svečanosti uručenja kategorizacija hrvatskim bolnicama

Prema rješenjima o kategorizaciji, koje je ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović dodijelio ravnateljima 30 hrvatskih bolnica, Opća bolnica Zadar jedna je od pet bolnica uvrštenih u drugu, odnosno kategoriju regionalne bolnice. U drugu kategoriju županijskih bolnica koje imaju regionalni značaj, osim zadarske Opće bolnice, ušla je i Klinička bolnica Sveti Duh te varaždinska, dubrovačka i slavonsko-brodska bolnica.

Naime, bolnice su kategorizirane prema kriterijima koji se odnose na broj ugovorenih djelatnosti i broj liječnika i medicinskih sestara po postelji, razini i opsegu usluga koja pruža, broju ugovorenih kreveta i gravitaciji bolesnika, broju bolnica u županiji te provedbi nacionalnih programa, sveučilišnoj i nastavnoj bazi te broju referentnih centara koji u bolnici djeluju. Tako su bolnice podijeljene u četiri kategorije.

U prvu kategoriju tako ulaze gotovo sve najveće hrvatske kliničke bolnice, a to su KBC Zagreb, KBC Sestara milosrdnica, KBC Split, Osijek i Rijeka te kliničke bolnice Dubrava i Merkur.

Druga kategorija

U drugu kategoriju županijskih bolnica koje imaju regionalni značaj ušlo je pet bolnica - KB Sveti Duh te opće bolnice u Zadru, Varaždinu, Dubrovniku i Slavonskom Brodu. Trinaest županijskih bolnica dobilo je rješenja o trećoj kategoriji, a riječ je o općim bolnicama Pula, Sisak, Koprivnica, Virovitica, Vukovar, Vinkovci, Karlovac, Zabok, Gospić, Šibenik, Čakovec i Požega i Bjelovar. U četvrtu kategoriju svrstane su bolnice lokalnog karaktera u Novoj Gradiški, Ogulinu, Pakracu, Našicama i Kninu.

Dr. Dario Nakić, ravnatelj Opće bolnice Zadar, iako je očekivao ovakav rasplet pri kategorizaciji bolnica, navodi kako je iznimno zadovoljan dodjeljivanjem regionalnog statusa.

- Svrstavanje zadarske Opće bolnice u bolnice druge kategorije, odnosno zdravstvene ustanove regionalnog značaja, za nas je veliko priznanje, ali i obveza. Bodovanje je vršeno prema funkcioniranju bolnica u 2009. godini, čime je zadarske Opća bolnica ostvarila 4,8 bodova, temeljem kojih je svrstana u drugu kategoriju bolnica.

Nedostaju 0,2 boda

Bolnice koje su imale više od 6 bodova svrstane su u prvu kategoriju, što znači da imaju nacionalni značaj. Do 6 bodova, prema rezultatima za 2010., zadarsku Opću bolnicu dijeli svega 0,2 boda, jer smo zahvaljujući tome što smo prošle godine postali nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku, dobili jedan bod, tako da imamo 5,8 bodova, kaže dr. Dario Nakić.

Put do čarobnih 6 bodova, što jamči status bolnice od nacionalnog značaja, još uvijek je velik, ali nije nedostižan. U međuvremenu treba opravdati ukazano povjerenje i nastaviti s unapređivanjem kvalitete zdravstvenih usluga u zadarskoj bolnici, što jamče kvalitetni kadrovi i moderna tehnologija.

- Ostalo nam je mnogo prostora za napredovanje, prije svega u razvoju onokologije, jer se ta grana medicine, zbog sve većeg broja oboljelih, širi i napreduje. Planiramo da zadarska Opća bolnica u budućnosti u potpunosti može zbrinuti onokološke bolesnike, tako da više ne moraju na liječenje i terapije u druge bolnice, zaključuje dr. Nakić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno