Državna komisija odbila žalbu na javni natječaj Zračne luke Zadar

Slika korisnika mkvanja
Posao nabave usluge osiguranja vrijedan više od dva milijuna kuna
Žalitelju, Allianz osiguranju, ne pripada pravo na naknadu troškova žalbenog postupka, a protiv ovoga rješenja se može pokrenuti upravni spor
Zadarski list/Arhiva
Zračna luka Zadar

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave  (DKOM) odbila je ovih dana kao neosnovanu žalbu osiguravajuće kuće  Allianz Zagreb na dokumentaciju o nabavi javnog natječaja naručitelja  Zračne luke Zadar za posao nabave usluge osiguranja u razdoblju od  dvije godine. Procijenjena vrijednost ovog posla je ukupno 2.125.000 kuna, a zbog ove žalbe cijeli natječajni postupak produljio se za najmanje  mjesec dana.

U obrazloženju odluke navodi se kako se Allianz poziva na dio dokumentacije o nabavi, kao i na Zakon te ističe kako je u konkretnom  slučaju naručitelj, Zračna luka Zadar, određivanjem kriterija „Specifično  iskustvo stručnjaka" u visokom broju mjeseci radnog iskustva na poslovima procjenitelja imovinskih šteta u nepovoljan položaj stavio sve  stručnjake - procjenitelje, odnosno ponuditelje koji surađuju s procjeniteljima koji imaju manji broj mjeseci iskustva, ali koji su također iskusni  u svom području djelatnosti. Žalitelj tvrdi da veći broj mjeseci iskustva  ne garantira ažurnost, točnost i druge naručitelju bitne stavke iz ovog  kriterija.

    - Provjeravajući osnovanost žalbenog navoda utvrđeno je da je propisano kod kriterija za odabir ponude da se boduje specifično iskustvo  ključnog stručnjaka i to s maksimalnim brojem  bodova. Navedeno je da  je ključni stručnjak procjenitelj imovinskih šteta, da je navedeni  stručnjak najvažniji sudionik u izvršavanju ugovora o osiguranju te da o  njemu, odnosno o kvaliteti njegovog rada ovisi ažurnost, točnost, korektnost, stručnost i uspješnost procjene šteta, a time i naknade štete naručitelju. Prema ocjeni ove komisije, a uzimajući u obzir mjerodavne  odredbe Zakona, odredbe dokumentacije o nabavi, kao i očitovanje naručitelja iz odgovora na žalbu, utvrđeno je da je žalbeni navod žalitelja  neosnovan, navode u DKOMU-u dodajući kako Allianz nije dokazao kako iskustvo procjenitelja propisano na način kako je to naručitelj učinio  ne može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora.

    - Nadalje, žalitelj tvrdi da je naručitelj propisao da procjenitelj  (stručnjak) mora, uz ostale kvalifikacije, imati i znanje hrvatskog jezika u  govoru i pismu (minimalna razina poznavanja B2 po CEFR). Smatra da  je dokumentacija o nabavi u ovom dijelu kontradiktoma i nerazumljiva.  Utvrđeno je da je naručitelj naveo kako je, s obzirom da je predviđeno  trajanje ugovora od dvije godine, a procjenitelj je ključni stručnjak, naručitelju  od presudne važnosti da se komunikacija odvija nesmetano i  kontinuirano, navodi DKOM dodajući kako se  ne može zaključiti da je  dokumentacija o nabavi u tom dijelu nerazumljiva ili kontradiktorna.

Ističu kako Allianzu ne pripada pravo na naknadu troškova žalbenog  postupka, a protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može  pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno