Biogradski Komunalac nezakonito "čupao" vodomjere zbog neplaćenih računa

Slika korisnika valentinam
Stigla odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Biogradski Komunalac dospio je u medije još prije par godina nakon što je u javnost izišlo kako mještanima čupaju vodomjere zbog neplaćanja računa, ali dijela računa za kanalizaciju koju nisu imali
Fabio ŠIMIĆEV/Ilustracija
Voda se više ne smije obustavljati iz razloga iz kojih je to radio Komunalac

Biogradski Komunalac ne smije više "čupati" vodomjere i  zaustavljati isporuku vode mještanima Biograda i okolnih općina na  čijem području daje uslugu zbog neplaćenih računa. Presudio je tako Visoki upravni sud Republike Hrvatske, odnosno vijeće tog suda na čelu s  predsjednicom Mirjanom Čačić, koji je ukinuo odredbe članka 58. stavak 1. točka 3., 4., 7. i 12., članak 59. stavak 2. i odredbu članka 61. stavak  1. i 2. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga T.D. Komunalac  d.o.o. Biograd na Moru.

Postupak ocjene zakonitosti Sud je pokrenuo po službenoj dužnosti, a  nakon obavijesti koju je Sudu dostavio Mario Jeličić, vijećnik u II. Mjesnom odboru Biograd.

Podsjetimo, biogradski Komunalac dospio je u medije još prije par godina nakon što je u javnost izišlo kako mještanima čupaju vodomjere  zbog neplaćanja računa i to za - kanalizaciju koju nemaju. Naime, 90 posto mjesta koje pokriva Komunalac nema, ili barem u to vrijeme nije  imalo, kanalizaciju, međutim, na njihovim računima za vodu naknada  za kanalizaciju, odnosno naknada za razvoj obračunavala se po potrošnji vode i to na ime infrastrukture koju tek treba izgraditi. Kako su  mještani odbijali plaćati taj dio računa, dok su račune za vodu uglavnom  podmirivali, Komunalac je odlučio krenuti u prisilnu naplatu i to čupanjem vodomjera, zbog čega su se i na zadarskim sudovima vodili brojni  postupci.

- Tumačeći odredbe Zakona o vodama proizlazi da opravdani razlozi  za obustavu isporuke vodne usluge mogu biti vezani samo tehničko- tehnološke uvjete, što je uostalom Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. i  propisalo svojim općim i tehničkim uvjetima, a ne za činjenicu neplaćanja računa od strane korisnika. To zato jer u tom slučaju isporučitelj ima mogućnost sudskim putem ili na drugi zakonom dozvoljeni  način račun za pruženu uslugu prisilno naplatiti, napisao je u svojoj  obavijesti Sudu Jeličić. A Sud se u većini s njim i složio.

Prije odluke Sud je zatražio i očitovanje od donositelja navedenog akta  Komunalca d.o.o. Biograd na Moru. Komunalac se u svom obrazloženju  pozvao na odredbu članka 215. stavak 1. i 2. i 216. Zakona o vodama istaknuvši kako smatra da je jasna ovlast isporučitelja vodnih usluga  Općim i tehničkim uvjetima, propisati sve uvjete za primjenu  postupka  ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga, kako onih koji se odnose na  tehničko-tehnološke uvjete, tako i onih  koji se odnose na opće uvjete isporuke vodnih usluga, a što je Komunalac propisao odredbom  članka 58. stavak 1. Komunalac je Sudu pojasnio i zašto su odustali od  sudskih utjerivanja dugova.

- Niti jednom odredbom pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj nije  određeno da bi vjerovnik koji je pružatelj javnih usluga morao za svoje  tražbine pokretati sudske postupke, bez obzira što to ovo trgovačko  društvo radi. Međutim, brojni su slučajevi u kojima je ovo komunalno  društvo unatoč tome pokrenulo ovršni postupak radi naplate svojih potraživanja, koja su pravomoćnom i i ovršnom odlukom nadležnog suda  utvrđena, a ta potraživanja nije uspjelo niti prisilno naplatiti. Različiti su  razlozi  za neuspjeh prisilne naplate, primjerice rad na crno, prijenos  imovine na osobe koje su evidentirane kao korisnici ili slični načini  uspješnog izbjegavanja podmirenja svojih obveza kojima se pojedini korisnici usluga služe, ali i nadalje koriste usluge. Pritom se ne misli na one  korisnike od kojih tražbinu nije moguće naplatiti zbog njihova slabog  imovinskog stanja prema kojima ovo trgovačko društvo postupa  obzirno, stoji u očitovanjuu Komunalca koji je sudu predložio da odbaci zahtjev za ocjenu zakonitosti kao neosnovan.

Sud je citirao odredbe dvaju zakona na koje se poziva Komunalac, Zakona o vodama i Zakona o zaštiti potrošača te je zaključio kako iz citiranih odredbi ZV-a,  i ZZP-a/07 i sada važećeg ZZP-a/14 slijedi da opravdani razlozi za obustavu isporuke vodne usluge ne mogu biti vezani za  slučaj neplaćanja računa od strane korisnika/potrošača, ako se račun  osporava u sudskom ili izvansudskom postupku, a potrošač uredno  podmiruje sve sljedeće nesporne račune.

- Prema ocjeni ovog Suda citirana odredba članka 58. stavak 1. točka  3., točke 4., 7. i  točka 12. oporavane Odluke, kojom se može obustaviti  pružanje vodne usluge zbog neplaćanja računa, u nesuglasju je sa zakonom, odnosno ovaj Sud ocjenjuje da je T.D. Komunalac kao donositelj  osporavanih općih uvjeta u tom dijelu prekoračio ne samo odredbe Zakona o vodama, već i odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Iz navedenog  razloga nije u suglasju sa zakonom niti odredba članka 61. Općih i tehničkih uvjeta koji propisuju da ukoliko korisnik ne plati račun za isporučenu uslugu u roku dospijeća, istom će se dostaviti opomena, kojom  će korisnik biti upozoren na mogućnost da mu se zbog neplaćanja  računa obustavi isporuka vode (stavak 1.) te da obustava isporuke vode  nastupa osam dana od dana zaprimanja opomene, piše u odluci Visokog  upravnog suda koju potpisuje sutkinja Mirjana Čačić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (1 glasova)