Gajetan Gajo Bulat

Slika korisnika admin

U Zadru je 8. lipnja 1867. rođen Gajetan Gajo Bulat, političar. Pučku školu pohađao je u Zadru, klasičnu gimnaziju u Splitu, a studij prava u Zagrebu, Beču i Grazu gdje je i doktorirao. Po završetku studija zaposlio se kod strica Gaje Filomena Bulata, poznatog političara, a nakon njegove smrti preuzima stričevu odvjetničku kancelariju u Splitu. U više je navrata bio starosta (predsjednik) splitskog Hrvatskog sokola. Bio je zastupnik Hrvatske narodne stranke u Dalmatinskom saboru (1910.-1918.), a bio je i načelnik splitske općine (1885.-1893.). Tridesetak godina bio je tajnik Trgovinsko-obrtničke komore u Splitu. Početkom 20-ih godina XX. stoljeća bio je predsjednik oblasnog odbora Samostalne demokratske stranke. Među inim bavio se i prevođenjem te je više hrvatskih pjesama, naročito Šenoinih, preveo na talijanski jezik. Umro je 21. ožujka 1927. u Splitu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno