Spiridion Brusina

Slika korisnika admin

U Zadru je 11. prosinca 1845. rođen Spiridion Brusina, sveučilišni profesor i zoolog. Pučku školu i klasičnu gimnaziju završio je u Zadru, a Filozofski fakultet u Beču. Službu je počeo kao gimnazijski profesor u Zadru i predavao je prirodopis (1867.-1868.), a potom je bio asistent u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu i prvi profesor zoologije na Zagrebačkom sveučilištu. Nakon odlaska u Zagreb osamostaljuje Zoološki odjel, a nešto kasnije i botaničku zbirku Narodnog zemaljskog muzeja. Muzejem je upravljao od 1876. do umirovljenja 1901. godine i pod njegovim je vodstvom Zoološki muzej krajem XIX. stoljeća bio jedan od najuglednijih takovih institucija u Europi. Velikim je trudom i spretnošću uspio utemeljiti ili urediti mnoge muzejske zbirke, posebice ornitološku i malakološku, a utemeljio je i vrlo vrijednu knjižnicu. Bio je suosnivač i predsjednik Hrvatskog prirodoslovnog (naravoslovnog) društva (1885.), te pokretač (1886.) i urednik "Glasnika Hrvatskoga prirodoslovnog (naravoslovnog) društva". Od 1874. bio je redovni član Akademije tadašnje JAZU. Uredio je zbirke Zoološkog muzeja, a nakon pojave glavnih Darwinovih djela prvi u Hrvatskoj promiče evolucionističke ideje. Znanstveno je obradio mnogobrojne životinjske i biljne vrste. Bavio se fosilnim i živućim mekušcima. U njegovu čast nekoliko je vrsta školjkaša po njemu dobilo ime. Prvi je počeo istraživati morsku floru i faunu. U Zadru je 1. srpnja 1868. počeo istraživati morsko dno u gradskoj luci i taj se datum uzima za rođendan hrvatske biologije mora. Sudjelovao je u radu Hrvatskog sokola, Hrvatskog glazbenog zavoda i drugih organizacija. Objavio je oko 150 djela, rasprava i članaka. Umro je 21. svibnja 1908. u Zagrebu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno