Studija promjena krajolika Dugog otoka

Slika korisnika admin
Autor: 
disertacija_ana cuka
A. SITNICA
Anica Čuka

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru  jučer  je održana javna obrana doktorske disertacije Anice Čuka.  Disertaciju pod naslovom  "Preobrazba dugootočkog  krajolika kao odraz suvremenih sociogeografskih procesa"  Čuka je branila pred Stručnim  povjerenstvom u sastavu: doc.  dr. sc. Josip Faričić, prof. dr.  sc. Željka Šiljković i prof. dr.  sc. Borna Fürst-Bjeliš.

U svojoj ocjeni dr. sc. Josip  Faričić piše kako se radi "o  sveobuhvatnoj, iscrpnoj, argumentiranoj i izvornoj studiji  promjena krajolika Dugog  otoka u kojoj se razmatraju svi  relevantni geografski čimbenici, strukture i procesi te  uzročno-posljedične veze koje  su pridonijele specifičnoj prostornoj organizaciji i oblikovanju kulturnoga krajolika toga hrvatskog otoka. Disertacija je rezultat prikladnoga  metodološkog pristupa zadanoj temi, s time da su objekt  istraživanja te cilj i svrha istraživanja realno artikulirani,  a postavljene hipoteze utemeljene na dosadašnjim rezultatima istraživanja hrvatskih i inozemnih autora, kao i  na znanstvenim postignućima  u kojima su uočeni i inicijalno  razmatrani temeljni odgovarajući problemi u radovima  same autorice." Na kraju dr.  Faričić zaključuje kako je  "doktorska disertacija Anice  Čuka vrijedno znanstveno ostvarenje, primjereno razini  kojoj je namijenjeno.

Anica Čuka završila je srednju školu u Zadru, te poslije  toga upisala Filozofski fakultet u Zadru, diplomiravši geografiju i talijanski jezik i  književnost. Akademske  2006./2007. upisala je poslijediplomski doktorski studij  za stjecanje akademskog stupnja doktor prirodnih znanosti,  polje geoznanosti, područje  geografija. Od 2006. asistent  je na Odjelu za geografiju  Sveučilišta u Zadru.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno