Za početak gradnje poslovne zone Sabunike 500.000 kuna

Slika korisnika admin
Branko BOŽIĆ
Općinsko vijeće

U okviru ovogodišnjeg općinskog proračuna koji će se kretati u granicama od 12.947.250 kuna općinsko vodstvo s načelnikom Nevenom Begonjom i predsjednikom Općinskog vijeća Daliborom Glavanom za izgradnju općinske komunalne infrastrukture usmjerit će se 4.985.600 kuna, dok će se za njezino održavanje odvojiti 3.492.000 kuna. Za navedene dvije stavke većim djelom sredstava će se prikupiti iz sfere komunalnog doprinosa 2.050.000 kuna, viška prihoda iz lanjska godine u iznosu od 2.295.400 kuna, kapitalne pomoći EU fondova, Hrvatskih voda i FZOEU-a 1.268.000 kuna, komunalne naknade 800.000 kuna, legalizacije objekata 300.000 kuna, raznih poreza 517.350 kuna, od koncesija 170.000 kuna, od korištenja javnih površina 200.000 kuna, boravišne pristojbe 100.000 kuna, legalizacije zemljišta 200.000 kuna, vodnog doprinosa 150.000 kuna i tako redom.

Izrada dokumentacije

Na ime gradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta te izgradnje nogostupa izdvojit će se 700.000 kuna a radi se o ulicama put Mletka, don. Marka Kršlovića, put Sv. Vida, braće Seljan, Mletačkih pomoraca, kroz Rivine i Progon kao i četiriju ulica u TN Sabunike. Na izgradnju javne rasvjete i elektrifikacije potrošit će se 250.000 kuna. Radi se o ulicama Kneza Mislava, Cvjetnoj, Jurja Dalmatinca,Fausta Vrančića, Braće Seljan i Marka Pola u kojima će se instalirati 43 nova rasvjetna tijela te podignuti nova 23 betonska stupa. Na sustav odvodnje otpadnih voda i izgradnje vodovodnih ogranaka te magistralnog cjevovoda izdvojit će se 365.000 kuna.

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije Općina je osigurala 970.000 kuna. Tako će se za dodatnu dokumentaciju poduzetničke zone Sabunike izdvojiti 90.000 kuna a za ostale projekte koji se odnose na novu općinsku zgradu, Dječji vrtić, turistički ured, tržnicu, uređenje povijesno-kulturne cjeline u starom centru mjesta i tome slično usmjeriti 570.000 kuna.

Za nastavak katastarske izmjere to jest za geodetske radove na terenu, rad ureda katastra i suda ove će se godine izdvojiti dodatnih 80.000 kuna, za nabavku opreme kao što su štandovi, vertikalna i horizontalna signalizacija te sportska oprema transferirat će se 58.000 kuna. Na dokumente pripreme, planiranja i razvoja usmjerit će se 150.000 kuna, za početak gradnje poslovne zone Sabunike 500.000 kuna, za reciklažno dvorište na Sabunikama 400.000 kuna, za gradnju Dječjeg vrtića 1.000.000 kuna, za sufinanciranje CGO Biljane Donje 62.600 kuna. Na ured načelnika i zaposlene u općinskim tijelima uplatit će se 1.170.650 kuna.

Održavanje zelenih površina

Što se pak tiče projekta održavanja komunalne infrastrukture za održavanje javnih površina to jest održavanje zelenih površina, pješačkih zona, parkova, dječjih igrališta, čišćenje i održavanje autobusnih stajališta, nabavka sadnog materijala za parkove i šetnice, košnja trave, obnova bunara i tako redom transferirat će se 1.140.000 kuna. Za sustav odvodnje atmosferskih i otpadnih voda koji se nalaze u predjelima Mostina, Skoblari, Gornje i Donje selo, Kurtići, Buvići, Škrapavac i tako redom transferirat će se 110.000 kuna. Održavanje čistoće javnih površina poduprijet će se sa 160.000 kuna dok će se za održavanje plaža namaknuti 550.000 kuna. Na održavanje sportskih objekata na Sabunikama i u Loznici potrošit će se 115.000 kuna.

Usluge održavanja vodovodne mreže popratit će se s 310.000 kuna. Na luke, lučice, privezišta, na obalni pojas usmjerit će se 355.000 kuna. Nadalje, na održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa otići će 350.000 kuna a na održavanje javne rasvjete 745.000 kuna. Za deratizaciju i dezinsekciju s naglaskom uništavanja komaraca u vrijeme ljeta te veterinarske usluge potrošit će se 80.000 kuna, dok će se veterinarske usluge popratiti sa 7.000 kuna.Planirana sredstva za odvoz krupnog otpada i čišćenje divljih deponija iznosit će 60.000 kuna. Općinsko komunalno poduzeće Artić poduprijet će se sa 75.000 kuna. Na ime poticaja i razvoja poljoprivrede, maslinarstva i voćarstva transferirat će se 90.000 kuna a na božićno ukrašavanje općine 25.000 kuna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno