Do kraja veljače popusti u Sveučilišnoj knjižari

Slika korisnika valentinam
Prilika
Zvonko KUCELIN

 Sveučilišna knjižara „Citadela“ nudi popust na sveučilišna izdanja. Ponuda traje od 10. siječnja do 28. veljače 2018. U ponudi su, između ostalih slijedeće knjige: "Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira" PAVIĆ, Milorad stara cijena 150,00 kn, nova 105,00 kn. "Ususret Liburnima" KURILIĆ, Anamarija sa 100,00 kn na 70,00 kn. "Zadarska riva kao prostor urbanosti" Inga TONKOVIĆ, Željka ZDRAVKOVIĆ, Željka KOLUDROVIĆ sa 150,00 kn na 105,00 kn. "Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen/Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim" KRESIĆ, Marijana BATINIĆ, Mia s 200,00 kn na 140,00 kn. "Prostor i vrijeme knezova posedarskih" MAGAŠ, Damir BRTAN, Josip sa 200,00 kn na 140,00 kn. "Tumuli iz Krneze i Podvršja" ur. MARIJANOVIĆ, Brunislav sa 150,00 kn na 105,00 kn. "Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije" ur. MATAS, Mate FARIČIĆ, Josip sa 200,00 kn na 140,00 kn. "Senjski peljar" iz početka 17. stoljeća KOZLIČIĆ, Mithad UGLEŠIĆ, Sanda sa 150,00 kn na 105,00 kn. "Zadar i Padova. Gradovi prijatelji i središta znanja" IVOŠ NIKŠIĆ, Erma RADEKA, Igor sa 150,00 kn na 105,00 kn. "Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka" KRASIĆ, Stjepan s 200,00 kn na 140,00 kn. "Suvremena semantika: od sema do teme" CUSIMANO, Christophe sa 100,00 kn na 70,00, kn. "Toponomastička početnica" SKRAČIĆ, Vladimir 130,00 kn 91,00 kn. "Centurijacija otoka Ugljana / The Centuriation of the Island of Ugljan" KADI, Marijan sa 75,00 kn na 52,50 kn. 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno