Poticanju razvoja otoka gotovo 2,7 milijuna kuna

Slika korisnika mkvanja
Grad Zadar misli na svoje otoke
Cilj ovog programa je unaprjeđenje prometne i društvene infrastrukture te revitalizacija života na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra 2013.- 2020., usklađen s Nacionalnim programom razvitka otoka, pojasnili su iz Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Razvoj otočne poljoprivrede - jedan od prioriteta ukupnog razvitka otoka

Grad Zadar za Program poticanja razvoja otoka za ovu je godinu planirao gotovo 2,7 milijuna kuna, za 2020. godinu 4,5 milijuna kuna, a za 2021. godinu 2.8 milijuna kuna.

 - Cilj ovog programa je unaprjeđenje prometne i društvene infrastrukture te revitalizacija života na otocima koji administrativno pripadaju  Gradu Zadru. Održivi razvoj ruralnog područja i otoka jedan je od pet  strateških ciljeva Strategije razvoja Grada Zadra 2013.-2020., usklađen s  Nacionalnim programom razvitka otoka, pojasnili su iz Upravnog odjela  za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka.

Prometna, turistička i društvena infrastruktura

Dodali su kako se program kontinuirano provodi od 2009. godine u cilju unaprjeđenja uvjeta života na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Iž, Rava, Molat, Ist, Olib, Silba i Premuda, osiguravanjem  uvjeta za život i rad, ujednačenih u što većoj mjeri s onima na kopnu,  unaprjeđenje tih uvjeta i poticanja gospodarskih aktivnosti, kao osnovnog preduvjeta održivog razvitka otoka. Ističu kako je ovim strateškim ciljem dan naglasak i na razvoj poljoprivrede kao jednog od prioriteta  ukupnog razvitka otoka. Stoga se nastoji provesti niz mjera i aktivnosti  koje su usmjerene postizanju tog cilja. Isto se ogleda na stavci usluge tekućeg i investicijskog održavanja gdje planirana sredstva iznose  2.175.000 kuna.

Provedba aktivnosti usmjerena je na unaprjeđenje prometne i  društvene infrastrukture, odnosno rekonstrukciju mjesnih i poljskih putova na otocima, održavanje i sanaciju objekata od društvenog značenja.  Svrha aktivnosti je osiguranje kvalitetnije prometne povezanosti, omogućavanje poljoprivrednicima bolje dostupnosti poljoprivrednim površinama, unaprjeđenje javne turističke infrastrukture (izgradnja i obnova biciklističkih staza, šetnica, plaža, kupališta itd.) te osiguravanje prostora za aktivnosti od važnosti za građane i zajednicu. Po ovoj aktivnosti  osigurano je povećenje sredstava za 36 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prvi put potpore otočnom gospodarstvu

Pomoći su planirane u iznosu od 100.000 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći za dodjelu potpora za sanaciju i rekonstrukciju vodoopskrbnih sustava na otocima kao i na dogradnju WiFi mreže na otocima. Ostala nematerijalna imovina odnosi se na financiranje izrade projektne  dokumentacije za mini pretovarne stanice za otpad na otocima kao i na  izradu projektne dokumentacije i projekata izvedenog stanja pojedinih  objekata od društvenog značaja na otocima.

- U cilju poticanja gospodarskih aktivnosti na otocima i jačanja konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu, osigurali smo sredstva u iznosu od 110.000 kuna te, prvi put, planiramo dodjeljivati potpore otočnom  gospodarstvu, a sve sukladno novom Zakonu o otocima koji je stupio na  snagu 1. siječnja 2019. godine, obrazložili su iz Odjela te nastavili kako u  cilju poticanja društvenih i gospodarskih aktivnosti na otocima te osiguravanja kvalitetnijeg društvenog života, temeljem javnog natječaja, planiraju dodijeliti potpore udrugama za aktivnosti iz područja održivog  razvoja zadarskih otoka koji se odnose na sljedeća prioritetna područja:  unaprjeđenje kvalitete života na otocima, unaprjeđenje tradicijske, kulturne i športske ponude na otocima te razvoj cjeloživotnog obrazovanja i  specijaliziranih obrazovnih programa.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 1 (1 glasova)