Edukacija za koordinatore volontera

Slika korisnika admin
Trodnevnu edukaciju organizirao je zadarski Volonterski centar

U sklopu projekta "Činim razliku volontiram", financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a kojeg Volonterski centar Zadar provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, Zadarskom županijom i Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, provedena je edukacija za koordinatore volontera. Trodnevnu edukaciju pod nazivom "Menadžment volontera" organizirao je 5., 6. i 11. studenoga zadarski Volonterski centar, a edukaciju su, uz edukatore Volonterskog centra Zadar provodili i edukatori iz regionalnog Volonterskog centra Split, a prema nacionalnom kurikulumu za obrazovanje o menadžmentu volontera.

- Edukacija je bila namijenjena stručnim suradnicima iz ustanova socijalne skrbi i predstavnicima nevladinih organizacija koje su zainteresirane za provođenje volonterskih aktivnosti u svojim ustanovama i udrugama. Naime, jedan od ciljeva projekta "Činim razliku, volontiram" upravo je povećanje broja volontera i koordinatora volontera u ustanovama socijalne skrbi i udrugama na području Zadarske županije, doznajemo u zadarskom Volonterskom centru, gdje još navode kako su polaznici "Menadžment volontera" nakon završena dva modula upoznati s pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, a predstavljeni su im i ugovori o volontiranju, potvrda o stečenim kompetencijama, te suglasnost o volontiranju.

Inače, kroz projekt "Činim razliku volontiram" zadarski Volonterski centar nastoji povećati broj volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije, kao i pružiti potrebnu edukacije volonterima, te promovirati potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. S obzirom da volonterstvo još uvijek nije dovoljno zastupljeno u školskim kurikulima, projektom se želi edukacijom učitelja i profesora odnosno stručnih suradnika u školama s područja Zadarske županije doprinijeti razvoju volonterstva kao najčešće zastupljenog građanskog aktivizma.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno