Rastu zadarski vrtićki kapaciteti

Slika korisnika admin
policija_vrtic7
Filip BRALA
U vrtićima zabava i edukacija

Na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra usvojeno je izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Radost" za 2008. godinu. U izvješću stoji da su u "Radosti" tijekom radne 2007./2008. godine realizirana četiri programa i to: primarni 10-satni program s djecom od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, program minimuma, odnosno dvoipolsatni program s djecom u godini pred polazak u osnovnu školu, integrirani vjerski petosatni program i kratki program engleskog jezika prema interesu djece i roditelja.

Raznovrsnost programa

Primarnim program obuhvaćeno je 787 djece, i to u 34 odgojne skupine. Što se tiče programa minimuma, on je realiziran u sedam područnih vrtića - Vruljica, Grigor Vitez, Pčelica, Voštarnica, Jadran, Bokanjac i Bili brig - te je njime obuhvaćeno 168 djece u osam odgojnih skupina.

Ljetni program, koji je bio organiziran u područnom vrtiću "Vruljica", primjenjivao se od 1. srpnja do 26. kolovoza 2008. godine. Rad s djecom bio je organiziran u četiri vrtićke i jednu jasličku skupinu, koje su formirane prema postojećim standardima.

Radi poboljšanja materijalnih uvjeta rada u svibnju prošle godine započela je adaptacija i nadogradnja područnog vrtića "Grigor Vitez". Iako je završetak radova najavljen još za listopad prošle godine, "Grigor Vitez" još uvijek nije otvoren. Tijekom prošle godine u "Vruljici" je rekonstruirana mreža centralnog grijanja te izmijenjene nape u centralnoj kuhinji. U vrtiću "Jadran" kompletno je uređena kuhinja, izmijenjene su vodovodne i kanalizacijske cijevi i keramika te skinuta lamperija u dnevnim boravcima. U prošloj godini, sanirani su sanitarni čvorovi i popravljena stolarija u vrtiću "Pčelica".

Što se tiče njege i skrbi za tjelesni rad i razvoj te zdravlje djece, u vrtiću "Radost", realizirani su gotovo svi planirani zadaci. Prije svega riječ je o inicijalnim razgovorima s roditeljima i djecom sa zdravstvenim teškoćama i posebnim potrebama kao i prikupljenoj zdravstvenoj za iste. Uvidom u liječnička uvjerenja izvršen je nadzor procijepljenosti djece, prema kojemu ih je 96 posto uredno cijepljeno, 3 posto djelomično te 1 posto neredovito. U "Radosti" je praćen i pobol djece, tako je tijekom godine uočen povećan broj virusnih oboljenja i upala grla kroz zimsko razdoblje. Tijekom prošle pedagoške godine evidentiran je veći broj gastroenteroloških viroza, osobito u područnom vrtiću "Bokanjac". Što se tiče vodenih kozica, javile su se u manjem broju nego ranijih godina, s tim da ih je najviše bilo u područnom vrtiću "Voštarnica". U područnom vrtiću "Pčelica", zbog slučaja meningokoka u brisu nosa jednog djeteta, bez razvoja bolesti, napravljeno je epidemiološko praćenje djece. Njima je, epidemiolog propisao kemprofilaksu, a napravljene su i sve potrebne protuepidemijske mjere. Kod pojave ušljivosti u pojedinim vrtićkim skupinama izvršen je pregled i kontrola, s tim da je uočeno kako je ušljivost najučestalija u područnim vrtićima "Pčelica" i "Vruljica".

Ekovrtić

Tijekom protekle pedagoške godine težilo se osiguranju kvalitetnog ozračja i sigurnog okruženja u kojemu su stvoreni preduvjeti odgoja i obrazovanja o ljudskim pravima i zadovoljavanju potreba djece. Radi poticanja dječje aktivnosti posebna pozornost usmjerena je na oblikovanje prostora u kojemu djeca borave, a u sklopu projekta "Partnerstvo s roditeljima" organizacija rada nastojala se prilagoditi obitelji i njihovim potrebama. Kroz različita druženja i aktivnosti, obitelj se pokušala uključiti u rad vrtića.

Polaznici "Radosti" sudjelovali su na Nacionalnoj smotri odgoja i obrazovanja za ljudska prava s projektom "Ljepota različitosti", Danima kruha u Pagu, obilježavanju Dana grada Zadra, humanitarnoj akciji "Djeca Zadra djeci Vukovara", Božićnom koncertu u Jazinama... U sklopu različitih projekata, odgojiteljice su s djecom obilazile gradske muzeje i galerije - Pomorski muzej, Prirodoslovni muzej, Zlatno i srebno Zadra, Arheološki muzej...

Tijekom prošle pedagoške godine u "Radosti" se radilo prema Programu prevencije i sigurnosti djece čiji je cilj sigurnost djece u objektu i oko njega. U sklopu Programa izrađeni su i protokoli i postupanja u kriznim situacijama s kojima su upoznati svi djelatnici. Radilo se i na aktivnostima vezanim uz promet i zaštitu od požara, a s kojima će se nastaviti i ove godine u cilju podizanja razine sigurnosti djece na najvišu razinu. Velika vrijednost odgojno-obrazovnog rada, ostvarena je u ekološki usmjerenim projetkima. Naime, "Radost" je kao članica Udruge "Lijepa naša" dobila zelenu zastavu, čime je postala prvi eko vrtić u Dalmaciji.

Što se tiče naobrazbe i stručnog usavršavanja, ono se provodilo tijekom cijele pedagoške godine radi senzibilizacije odgojnih djelatnika na prepoznavanje individualnih potreba i razvojnih mogućnosti djece te podizanja razine stručne kompetencije. Stručni djelatnici izradili su individualni plan i program usavršavanja koji je obuhvatio sve sadržaje, oblike, literaturu i broj sati. Skupno stručno usavršavanje odvijalo se kroz odgojiteljska vijeća, stručne skupove, radnionice i timske sastanke po područnim vrtićima.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno