Autosmećari za Iž i Silbu

Slika korisnika admin

Zadarska Čistoća podijelila je posude za otpad domaćinstvima na cijelom području grada Zadra, a početkom godine na cijelom području Zadra omogućeno je provođenje odvojenog sakupljanja otpada za papir i karton i plastičnu i višeslojnu ambalažu podjelom vrećica za otpad.

- Kako nam je jedan od osnovnih ciljeva pružiti standardiziranu komunalnu uslugu na cijelom području gdje Čistoća obavlja svoju osnovnu djelatnost, ovim valom provođenja zakonske regulative odvojenog sakupljanja otpada obuhvatili smo i otoke gdje Čistoća obavlja svoju komunalnu djelatnost, a koji administrativno pripadaju Gradu Zadru te će do kraja svibnja biti završena uspostava sustava odvojenog sakupljanja otpada i na otocima. To znači da će građanima biti dostupne vrećice za odvojeno sakupljanje otpada za papir i karton te plastičnu i višeslojnu ambalažu, kaže direktor Čistoće Tomislav Ćurko.

Ova uspostava sustava odvojenog sakupljanja otpada na otocima nameće i uspostavu novog sustava sakupljanja otpada prijevoznim sredstvima. Naime, dosadašnja praksa je bila da se otpad na otocima sakuplja i prevozi do pretovarnih stanica traktorima. Ovakav prijevoz je naročito odgovarao na otocima koji svojom konfiguracijom tla spadaju u brdovita. No, Čistoća, dodaje Ćurko, u namjeri da naprijedi svoju uslugu, odnosno svoja tehnološka rješenja, ima namjeru poboljšati uslugu sakupljanja i prijevoza otpada na otocima naročito onim koji u ljetnoj sezoni višestruko premašuju svoj broj stanovnika.

- Nabavili smo dva nova specijalna komunalna vozila za sakupljanje komunalnog otpada tzv. „autosmećare" koji su namijenjeni za otoke Iž i Silbu, kaže Ćurko dodajući kako ovakav tip vozila odgovara užim ulicama i idealan je odabir za mala mjesta na otocima te za staru gradsku jezgru gdje je otežan pristup većim vozilima.

- Uspostavom sustava odvojenog sakupljanja otpada na cijelom području grada Zadra i pripadajućih otoka, Čistoća postupno provodi zacrtane aktivnosti i strateške projekte na području zaštite okoliša, a koji vode do uspostave najviših ekoloških standarda, a sve na zadovoljstvo građana, kaže Ćurko.

Ljiljana JURJEVIĆ

 

 

-- Slika

Ovakav tip vozila odgovara užim ulicama i idealan je odabir za mala mjesta na otocima

 

 

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno