Potrošeno 800 tisuća kuna, a projekt stagnira

Slika korisnika admin
Tradicionalni sir škripavac već je trebao postati gračački brand

Projekt "Putevi sira", u sklopu kojega je u Gračacu sredstvima Europske unije i Općine Gračac trebala početi raditi minisirana, debelo je premašio rokove. U više navrata završetak projekta najavljen je krajem 2009. godine, ali ni danas on nije gotov. Milan Tankosić, zamjenik načelnika Općine Gračac i jedan od inicijatora projekta kazao nam je da krajnji rezultat i cilj neće biti postignuti zbog nedostatka sredstava pa će se projekt morati dovršiti iz nekih drugih izvora financiranja. Odnosno, dio poslova je napravljen, ali za nastavak projekta treba još dosta sredstava i sad novca za završetak nema.

O projektu

- Implementacijski period projekta je gotov. Izvještajni još uvijek traje pa zbog toga projekt nije gotov. Potrošeno je 632.892,32 kn na teret projekta tj. donatorskih sredstava i 157.953,51 kn sredstava Općine, kazao je Tankosić.

Osnovna zamisao ovoga projekta bila je osposobiti pogon za prikupljanje i preradu mlijeka, odnosno za proizvodnju tradicionalnog sira škripavca, zatim stvoriti brand, marketinški oblikovati proizvod i organizirano ga ponuditi na tržište. Mlijeko bi se otkupljivalo od gračačkih seljaka, a proizvodio bi se škripavac prema tradicionalnoj ličkoj recepturi, pri čemu bi seljaci imali svoj udio. Projekt najavljivan kao "Karta za bolju budućnost" sada je u stagnaciji. Zgrada bivše pekare u kojoj je trebala biti sirana je obnovljena, ali ne dovoljno za početak rada sirane.

Postavili smo pitanje tko snosi odgovornost za to što projekt još nije gotov.

- Odgovornost je na Općini Gračac kao nositelju projekta da ga dovrši na neki način, ako to ne može vlastitim sredstvima onda projekt treba prijaviti na neki od otvorenih programa financiranja. Općina je odgovorna prema ugovaratelju tj. donatoru, a voditelj projekta prema Općini, kazao je Tankosić.

Voditelj projekta je Gordana Šare, kći Slavka Šare - bivšeg načelnika Općine Galovac. Milan Tankosić odgovorio nam je i što je to ona kao voditeljica projekta napravila te koliko novca je dobila, s obzirom da projekt još nije gotov.

- Voditeljica projekta Gorana Šare je osmislila i napisala projekt, vodila aktivnosti u svojstvu voditelja projekta u trajanju od 2. kolovoza 2008. godine do 2. listopada 2009. godine, ili ukupno 14 mjeseci. Za to vrijeme izvršene su tri nabave po PRAG-u, uključujući i opremu za siranu, završena je rekonstrukcija krovišta, dio adaptacije untrašnjeg prostora, izrađeni elaborati, a kao naknadu primila je 137.007,91 kn ili po mjesecu prosječno oko 9.785 kuna bruto, kazao je Tankosić.

S obzirom da projekti koji se rade s pretpristupnim fondovima Europske unije moraju biti striktni, što se tiče utrošenih sredstava, ali i vremena zanimalo nas je postoji li mogućnost da projekt minisirane u Gračacu propadne.

Nema odustajanja

- Projekt Cheese Route je imao inspekcijski nadzor, sa strane nadzora proračunskih korisnika Ministarstva financija i nadzor SAFU-a kao agencije koja provodi nadzor uime donatora. Pregledane su sve transakcije, izvođenje aktivnosti i njihova dinamika, udio proračunskih sredstava Općine itd. Nisu uočene nikakve zlonamjerne niti kažnjive aktivnosti. Projektom se jednostavno moralo predvidjeti više sredstava za građevinske poslove s obzirom da se zna da Općina nije mogla pratiti do kraja tu aktivnost zbog financijske situacije. Smatramo da projekt neće propasti jer je idejno dobro zamišljen i napisan, a praktično veoma koristan i dao bi dugoročno odlične rezultate. Nepovoljni vremenski uvjeti koji su doveli do dodatnog oštećenja, neuključivanje ovih radova u proračun u većem omjeru i lošija financijska situacija Općine koja nije mogla tako brzo uložiti potreban novac za radove doveli su do krize projekta, kazao je Tankosić.

Kako nam je rekao Tankosić, nije došlo do velikog prekoračenja sredstava, s tim da će se, kako bi projekt zaživio, morati uložiti još znatna financijska sredstva te da će se truditi kako bi projekt bio završen do kraja iduće godine.

- Moram napomenuti da takvi projekti inače koštaju puno više pa moram dati kritiku što se to nije imalo u vidu, pogotovo kad se moraju poštovati strogi rokovi. U proračunu je bilo predviđeno samo oko 106.000,00 kuna za uređenje prostora s tim što je Općina trebala samostalno urediti izvana objekt.

No tijekom zime dogodila su se ozbiljnija oštećenja na krovištu i morala su se angažirati dodatna sredstva. Projekt ćemo pokušati prijaviti na neki novi natječaj, ali ćemo voditi računa da proračun bude optimiziran. Ne mogu prognozirati do kad bi se ova aktivnost mogla realizirati jer ne znamo precizno kako će se natječaji otvarati i kako će biti raspoređena sredstva. Nastojat ćemo da do kraja iduće proračunske godine sirana zaživi, zaposli ljude i počne donositi pozitivne rezultate, kaže Tankosić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno