Novi podmorski kabel Turanj-Babac-Pašman

Slika korisnika admin
tkon
Ivan JAMIČIĆ
Tkon

U sljedećih nekoliko dana zadarska Elektra postavit će novi podmorski kabel KB 20 kV Turanj - Babac - Pašman. Postavljanje novog podmorskog kabela rezultat je povećane potrošnje električne energije na Pašmanu. Za ilustraciju, u posljednjih nekoliko godina, točnije od 2003., ukupna instalirana snaga otoka Pašmana poveća se za približno 250 posto te je dosegla je preko 11 MVA. Nova podmorska veza otoka Pašman, zapravo je jedan od tri planirana zahvata s kopnom koji rješavaju kvalitetno napajanje otoka Pašmana. Dužina podmorskog kabela je 1.700 m, a kopnene dionice je 1.200 m. U Elektri Zadar potvrđuju da je ishođena potvrda glavnog projekta te su osigurana i određena sredstva. Vrijednost svih radova iznosi oko 3.000.000,00 kn.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno