Na Zadar baštini i Centru za mlade odnosi se glavnina proračunskih sredstava

Slika korisnika mkvanja
Proračun UO za EU fondove čak 73,6 milijuna kuna
Kapitalni projekti Zadar baštini- integrirani kulturni program Grada Zadra" te "Centar za mlade i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra" čine oko 70 posto planiranih proračunskih sredstava Odjela za 2019. godinu, otkriva Stefani Mikulec Perković, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma
Zvonko KUCELIN
Projektom Centra za mlade rekonstruirat će se, nadograditi i urediti napuštena, derutna zgrada u kompleksu bivše vojarne S. Radića

Proračun Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra za 2019. godinu planiran je na nešto više od 73.600.000 kuna i veći je za otprilike 50 posto u odnosu na planirana sredstva u 2018. godini. Naime, planirana sredstva, a onda i utrošak sredstava, ovise o dinamici provedbe projekata, posebice kapitalnih, koji i ove godine čine najveći dio planiranih sredstava Odjela, rekla nam je Stefani Mikulec Perković, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma u UO za provedbu EU projekata Grada Zadra.

Istaknula je kako se velik dio sredstava odnosi na kapitalne projekte "Zadar baštini- Integrirani kulturni program Grada Zadra" te "Centar za mlade i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra" koji čine oko 70 posto planiranih proračunskih sredstava Odjela za 2019. godinu.

Kulturni turizam

Cilj projekta Zadar baštini je stvaranje novog integriranog kulturno-turističko proizvoda kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unaprjeđenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Ovaj projekt je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra - Poluotoku, upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara, jačanje kapaciteta lokalnih dionika u području upravljanja i prezentacije kulturne baštine kao i tržišno pozicioniranje integriranog kulturnog proizvoda grada Zadra i općenito destinacije, što će doprinijeti povećanju atraktivnosti turističke destinacije grada Zadra, smanjiti sezonalnost turizma razvojem selektivnih oblika turizma, kao što je kulturni turizam, povećati postotak turista koji odabiru destinaciju radi kulturnih atrakcija te posljedično dati poticaj daljnjem razvoju poduzetništva u turizmu i novom zapošljavanju.

Počinju oba projekta

Projekt "Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radića u Zadru" strateški je projekt financiran kroz ITU mehanizam sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom će se rekonstruirati, nadograditi i urediti napuštena, derutna zgrada u kompleksu bivše vojarne Stjepana Radića i kojoj će se otvoriti Cenatr za mlade te proširiti Gradska knjižnica.

Projektom će se prostor bivše vojarne u Ulici S. Radića, kao brownfield prostor i bivši vojni kompleks, obnoviti i ponovno staviti u funkciju čime izravno doprinosi rješavanju važne potrebe za efikasnijim upravljanjem imovinom i prostorima Grada Zadra, odnosno nedostatka adekvatnih prostora za institucije, udruge i inicijative koje se bave mladima, kulturom i kreativnošću.

- U ovog godini očekuje se početak izvođenja radova na objektima unutar oba projekta, kao i početak radova na Providurovoj palači, za što je postupak nabave u fazi evaluacije i ocjene pristiglih ponuda. Uskoro nam slijedi objava nabave za izvođača radova na parternom uređenju Bedema zadarskih pobuna, te se rade izmjene i dopune projektne dokumentacije nakon čega će uslijediti priprema nabave za izvođača radova na objektu Centra za mlade, navela je ovogodišnje projekte Mikulec Perković.

ZadrugArt, VR-LABoratorij

Dodala je kako pored dva kapitalna projekta, može istaknuti i projekte: CODE, Program održivog gospodarenja otpadom, Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja, VR Laboratorij, NETWAP i ZadrugART. Projekt "ZadrugArt – platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra" bavi se izgradnjom modela javno-civilnog partnerstva koji treba omogućiti provedbu sudioničkog upravljanja u razvoju Centra za mlade te promovira pristup uključivanja građana, međusektorske suradnje i dobrog upravljanja kod donošenja politika od važnosti za razvoj nezavisne kulture grada. U okviru navedenog projekta, Grad Zadar djeluje u svojstvu projektnog partnera, dok je ukupna vrijednost projekta 1.867.528,51 kuna.

Kao još jedan od zanimljivijih projekata istaknuo se i VR-LABoratorij za mlade kojim se planira, u partnerstvu s Prirodoslovno-grafičkom školom, Udrugom Cinaz i Udrugom Porat, osigurati model za prevenciju socijalne isključenosti mladih. Stečena znanja i vještine iz područja samozapošljavanja, poduzetništva i virtualne stvarnosti mladi će naučiti primijeniti u stvarnom okruženju, kroz kampanje, nastup na sajmu, prezentacije, radionice mobilnosti.

UO za EU fondove Grada Zadra trenutno provodi (kao nositelj ili partner) još 22 projekta sufinanirana iz raspoloživih ESI fondova i programa Europske unije (najčešće sa stopom sufinanciranja od 85% vrijednosti projekta) te nacionalnih natječaja.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 1 (2 glasova)