Ispred zadarske luke

Slika korisnika admin

Ispred zadarske luke okupila se 14. travnja 1570. mletačka pomorska armada pod zapovjedništvom admirala Jeronima Zane. Naime, Turska je Veneciji zaprijetila osvajanjem Cipra, što je Mlečanima, ali i drugim evropskim pomorskim gradovima, za posljedicu moglo imati gubitak sigurne plovidbe Jadranskim, Jonskim i Sredozemnim morem. Za predstojeći neizbježni sukob, u povijesti poznat kao Lepantska bitka (7. listopada 1571.), Papa Pio V. okupio je Svetu ligu u koju su se svojim flotama uz Genovu uključile Venecija i Španjolska. Venecija se s pravom bojala prodora turskih brodova na istočne obale Jadrana te je posebnu pozornost posvetila utvrđivanju Zadra kao mjesta koncetracije čitave armade pred polazak na Lepant. Teško je točno utvrditi koliko je tada Hrvata i hrvatskih galija sudjelovalo, no nema sumnje da ih je u mletačkoj vojnoj sili bilo od jedre trećine do polovine ukupnog ljudstva. Zanimljivo je spomenuti da je naših ljudi bilo i na turskim brodovima. Na dan 9. rujna 1570. Turci su zauzeli Nikoziju, a neodlučnošću i krivim procjenama admirala Jeronima Zane do bitke nije ni došlo već se cijela armada vratila na Siciliju. Turska flota nizala je uspjehe pa su čak počeli pustošiti južnu Dalmaciju, a povremeno su ugrožavali Korčulu, Vis, Hvar i Brač. U Veneciji je zavladala panika pa su se čak počele vršiti pripreme za obranu na lagunama.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno