Besplatnu pravnu pomoć samo prošle godine tražilo 280 građana

Slika korisnika valentinam
Ured državne uprave Zadarske županije
Intitucija besplatne pravne pomoći uvedena je 2009. godine, njome je omogućeno socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći
Besplatna pravna pomoć uvedena je 2009. godine

Tijekom prošle godine u Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Službi za opću upravu Zadar, zaprimljeno je 280 zahtjeva za odobravanje besplatne prave pomoći. Njih 80 posto pozitivno je riješeno, dok je ostalih 20 posto zahtjeva odbijeno, odbačeno ili obustavljeno.

Institucija besplatne pravne pomoći uvedena je 2009. godine, njome je omogućeno socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana osiguranje stručne pravne pomoći.

- Pravo na korištenje besplatne pravne pomoći ima svaka fizička osoba koja udovoljava kriterijima o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i članova kućanstva propisanim člankom 14. stavak 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/13), kažu u Uredu državne uprave Zadarske županija. U prijevodu, to bi značilo da na besplatnu pravnu pomoć imaju pravo svi oni čiji ukupni prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice, koja za ovu godinu iznosi 3.326,00 kuna, i čija ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica.

Besplatna pravna pomoć odobrit će se i ako nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, u primjerice slučaju ako podnositelj zahtjeva ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom ili postojanje izvanrednih troškova liječenja podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva koji nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem.

Osoba koja želi ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć podnosi ispunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema prebivalištu podnositelja zahtjeva, u ovom slučaju Uredu državne uprave u Zadru.

- Sastavni dio obrasca je suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni, a sve sukladno članku 16. stavak 1. i 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, pojašnjavaju iz Odjela za udruge građana i besplatnu pravnu pomoć Ureda državne uprave.

Usluge besplatne pravne pomoći pružaju odvjetnici s liste odvjetnika pružatelja pravne pomoći, a Zadrani im se najčešće obraćaju zbog postupaka u vezi sa stvarnim pravima, postupcima iz obiteljskih odnosa i ovršnim postupcima.

Postoje i slučajevi u kojima se besplatna pravna pomoć odbija i to, ukoliko nisu zadovoljeni kriteriji o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i članova kućanstva propisanim člankom 14. stavak 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a trenutno se u Zadru vodi 20-ak postupaka za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Iako postoji i ta mogućnost, preko zadarskog Ureda nije do sada pružana besplatna pravna pomoć strancima.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno