POTICAJI I KREDITI ZA STOČARE

Slika korisnika admin
Autor: 
svemir_tadic
SVEMIR TADIĆ - Državnom potporom i kreditom do 120 goveda

Prije petanestak dana u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR) održana je 4. (zadnja) sjednica Povjerenstva za izradu Operativnog programa razvitka ovčarske i kozarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. To znači da bi se uskoro i uzgajivači ovaca i koza mogli kandidirati za investicijska ulaganja, a potom i kapitalna ulaganja u poljoprivredi, jer do sada su to mogli isključivo uzgajivači goveda i svinja, što se tiče stočarske proizvodnje.

Povoljnije za ovčare i kozare

Ovim Operativnim programom predviđeni su povoljni financijski uvjeti kako glede kreditnih linija tako i potporom od strane države. Provedba ovog razvojnog programa proizvest će učinke koji će doprinijeti boljem položaju ovčarske i kozarske proizvodnje, čime će se ujedno osigurati i zadovoljavanje hrvatskih potreba na ovčjem i kozjem mesu i mlijeku. Planira se izgradnja 760 novih farmi različitog proizvodnog kapaciteta i adaptacija oko 850 postojećih farmi.

Prije četiri godine počela je provedba Operativnog programa razvitka govedarske proizvodnje kojim je predviđena izgradnja 1.200 novih mliječnih farmi i 228 farmi za proizvodnju teladi za tov (sustav krava - tele). Spora realizacija planiranog, izgrađeno je 170 novih mliječnih farmi, adaptirano 10 farmi i pet farmi za proizvodnju teladi za tov - sustav krava - tele.

U Zadarskoj županiji ništa od navedenog, ali vjerujemo da ćemo biti vodeći u realizaciji Operativnog programa razvitka ovčarske i kozarske proizvodnje.

Primjer Svemira Tadića

Operativnom programu razvitka govedarske proizvodnje i naši su se uzgajivači goveda počeli jako zanimati za program investiranja. Trenutačno je u fazi prikupljanja potrebne dokumentacije pet OPG-a i jedna zadruga, a samo je jedan investitor zainteresiran za sustav krava - tele, tridesetdvogodišnji poljoprivrednik, sa završenom srednjom prometnom školom, Svemir Tadić iz Raštevića.

Svemir veoma ozbiljno i temeljito ide korak po korak i vrlo skoro njegov će se zahtjev naći pred županijskim stručnim povjerenstvom. Tadić, prije svega ima višegodišnje iskustvo u tovu junadi, a dobro se informirao i educirao o Operativnom programu govedarske proizvodnje te je donio definitivnu odluku. Vlastitim investicijama okrupnjuje poljoprivredno zemljište u Lici, do 25 ha, što će biti početna baza za dvadesetak grla pasmine simentalac i hereford. Nakon realizacije kredita, namjeravam povećati kapacitete, kaže Svemir pa dodaje, proizvodnju ću povećavati do 120 grla u održivoj (eko) poljoprivredi. Zašto se odlučio na ekološku proizvodnju Svemir navodi veoma valjane razloge, a jedan od glavnih je svakako taj što Lika ima velike potencijale, raspoložive prirodne izvore, koji se vrlo jeftino mogu preobraziti u suvremene proizvodne površine. S obzirom da se ovdje radi o ekološkoj proizvodnji goveđeg mesa, koja se zasniva isključivo na prehrani pašom i krmom proizvedenom na prirodan način, uz strogo kontroliranu primjenu umjetnih gnojiva i drugih kemijskih sredstava te krmiva životinjskog podrijetla, neće biti mogućnosti za pojavu "kravljeg ludila", naglašava Svemir i dodaje da sustav krava - tele ne zahtijeva veća financijska ulaganja u građevinske objekte i opremu kao mliječne pasmine goveda. Drugi bitan činitelj je, nastavlja Svemir, državna potpora - dodjela nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna RH kojima MPRRR-a sudjeluje u financiranju ukupne vrijednosti investicije i konačno, manji je utrošak ljudskog rada u držanju ovih goveda, a znatno su veći poticaji.

Osim činitelja koje je naveo Svemir treba istaknuti: visoku kakvoću govedine i visokokvalitetnog rasplodnog materijala; očuvanje i/ili poboljšanje kakvoće iskorištavanih pašnjaka; zaštita krajobraza i biološke raznolikosti regije; visoka isplativost, jer su najmanji inputi; veća cijena goveda iz ove skupine; konstantna potražnja na izbirljivom EU tržištu.

 PASMINE GOVEDA

Danas postoje mnogobrojne pasmine goveda, a stalno se stvaraju i nove, tako da analogno tome postoje i brojne podjele, a svaka od njih ima svojih dobrih i loših strana. Uzgajivačima bi mogla koristiti podjela na: visinske - planinska područja (simentalac)

nizinske - (istočno - frizijsko)

stepske (sivo stepsko);

Prema geografskoj rasprostranjenosti, odnosno postanku, npr. simentalac - Švicarska, Charolais i Limusin Francuska; Shorthorn, Hereford i Wagyu (najskuplja) Engleska; Black i Red Angus - Aberdeen, Škotska itd. Ove pasmine u Europi i svijetu svojom kakvoćom predstavljaju sam vrh potražnje, a u restoranima i hotelima na jelovnicima su odresci s jasno označenom vrstom govedine, primjerice Red Angus beef, te ostvaruju i visoke financijske rezultate.

Prema proizvodnim osobinama sve se pasmine goveda dijele na: mliječne, tovne i kombinirane. Svaka od pasmina ima svoj izraziti tip, izuzev kombiniranih, gdje postoje kombinacije: - mlijeko - meso (crno - bijelo govedo); meso - mlijeko (simentalac), meso - rad, mljeko - rad (buša) i izrazito radne pasmine i tipovi goveda (podolsko govedo, isatrsko govedo).

Tovne pasmine goveda pripadaju srednje krupnim pasminama, vrlo ranozrele, dobro i podjednako izražen prednji i zadnji dio trupa, što im daje izgled paralelopipeda. Nagomilavaju loj u potkožnom vezivnom tkivu što mesu daje osobitost - mramoriranost (infiltrirano kapljicama loja). Kosti su kratke, tanke i fine, pa je randman mesa odličan. Veoma dobro iskorištavaju grubu krmu (prirast 800 g dnevno) i sve što pojedu praktično ide u proizvodnju muskulature i loja. Mirnog su temperamenta. Dobro podnose ekstremne uvjete držanja, ne traže posebne uvjete smještaja, poluotvorene nastambe, dovoljne nadstrešnice. U pravilu se tele same uz minimalnu asistenciju čovjeka. Laktacija 1 200 do 1 800 litara mlijeka, započinje teljenjem i završava odbićem teladi, a mlijeko se u cijelosti iskoristi za othranu teladi.

Pasmina hereford je jedna od najvrednijih i najzastupljenijih tovnih pasmina koje se koriste u sustavu krava - tele u svijetu i kod nas. Posjeduje sve karakteristične osobine tovnog tipa, otpornost na bolesti, loše klimatske uvjete i daje najbolje rezultate u korištenju lošije voluminozne krme.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno