ČUDINO STADO NE STRAHUJE OD VUČJE SVOJTE

Slika korisnika admin
Autor: 
plodovi
OBROVAČKO STOČARSTVO IDE DALJE - Rade Čude, Branko Jaramaz i Gordana Renić

U većini kontinentalnih županija stočarstvo se subvencionira i iz proračuna županija, posebice kod ishođenja projektne dokumentacije i legalizacije zemljišta. U Zadarskoj županiji dobar primjer je Grad Obrovac koji je u protekloj 2007. godini započeo s dva programa od vitalnog značaja za razvoj stočarstva obrovačkog kraja.

Pomoć stočarima

Ovim mjerama Grad želi zadržati postignuti status među najboljima u Hrvatskoj po broju grla ovaca i koza na jednom obiteljskom gospodarstvu. Naime, u sustavu poticaja Grad Obrovac sa naseljima Kruševo, Žegar, Golubić, Krupa, Bilišane, Muškovci i Zaton Obrovački, prošle je godine imao 93 obiteljska gospodarstva s ukupno 6 594 rasplodna grla ovaca i 5 117 rsplodnih grla koza i prosjekom gospodarstva cca 130 grla, što je među najboljima u RH.

Ove godine broj upisanih poljoprivrednih gospodarstava je zasigurno porastao, zahvaljujući izmjenama u Modelu poticanja proizvodnje u poljoprivredi i ribarstvu, po kojima je smanjen minimalan broj grla sa 25 ovaca / koza na 10 grla. Ove godine Obrovac je započeo s provedbom mjera: sufinancira naređene mjere Uprave za veterinarstvo u profilaksi bedrenice (antraks) putem aktivnog imuniziranja svih životinja prijemljivih za bedrenicu, bedreničnom vakcinom u bedreničnim distriktima; sufinancira troškove dehelmintizacije radi suzbijanja invazionih bolesti koje uzrokuju endo/ ekto paraziti, na cijelom području Grada.

Nesumnjivo da je to dragocjena pomoć stočarima s obzirom na visoke cijene vakcina, a svekoliku pomoć u realizaciji ovih mjera pruža i Veterinarska stanica Obrovac.

Uloga veterinara Jaramaza

Potom razvojni program stočarstva koji je jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću i čija je realizacija već u tijeku, a ovim Programom Grad nastoji vratiti predratni status, kada se na obrovačkom području uzgajalo i do sto tisuća ovaca i koza, a koze avionima transportirane na Arapsko tržište, kaže obrovački veterinar Branko Jaramaz, legenda ne samo obrovačkog već i gračačkog područja.

Branko ( 1934.) za sebe kaže da je "metuzalem, sa stogodišnjim radnim iskustvom", jer ne zna on za neradne subote i blagdane dok mu radni dan nerijetko traje i do 15 sati. Cijeli svoj životni vijek posvetio je unapređenju stočarstva, a posebno stočarima Bukovice, koje nije napuštao ni za vrijeme ratnih havarija. Razasute, prognane stočare ( kakav je i sam bio ) Branko je pratio od Karlobaga do Biograda. Nakon povratka na svoja ognjišta oni su nukleus razvoja današnjeg stočarstva, kaže Branko pa dodaje:

- Ali, sada je vrijeme da se taj nukleus razvija i dostigne staru slavu. A da je proces u tijeku vjerno ga oslikavaju stada ovaca i koza koja se za kratkih prosinačkih dana već oko 16 sati susreću na sporednim putevima u povratku s ispaše.

Čudino stado i tornjaci

Na jednom od tih puteva u Zatonu Obrovačkom susrela sam veterinara Jaramaza i dipl. oec. Gordanu Renić, pročelnicu Ureda za gospodarstvo Grada Obrovca. Gordana i Branko su u redovitom obilasku, da ne kažemo kontroli namjenskog korištenja kredita proizvođača, a ujedno obilazak koriste i za dodatne vrijedne informacije na obostrano zadovoljstvo. Pastir sa stadom od 500 ovaca i pedesetak koza, najmlađi je član poljoprivrednog gospodarstva Čude, Rade Čude ( 30 - dvogodišnjak ), prostodušan, komunikativan, ali vrlo ozbiljan u planiranju osuvremenjavanja stočarstva na svom gospodarstvu i cijelom području. Na pitanje kako on ocjenjuje Program jedinice lokalne samuprave, s obzirom da je brojno stanje stada Čude više nego zadovoljavajuće, te da posjeduju i petnaestak krava u sustavu krava - tele i 300 košnica pčela.

- Moja je ocjena pohvalna, bez obzira na postojeće stanje našeg gospodarstva, kaže Rade i nastavlja: - „ Moja obitelj ( roditelji, tri brata ) i ja živimo isključivo od poljoprivrede i vjerujem da je takva i budućnost, samo što će ta budućnost biti u drugim uvjetima, uvjetima koji važe u zemljama Europske unije, a takve uvjete naše gospodarstvo treba tek steći". Stoga, krediti sufinancirani od Grada Obrovca, a potom i mogućnost korištenja investicijskih potpora na kapitalna ulaganja su korak bliže, a što je najvažnije brže do prilagodbe naših gospodarstava uvjetima važećim u EU, kaže Rade kao da želi opravdati svoj status. Na pitanje ima li on problema i šteta od strogo zaštićene svojte ( vuka ), najmlađi Čude ponosno odgovara NE i odmah pokazuje na vjerne čuvare svog stada - tornjake, a tu su i hrvatski ovčari. Idealni su čuvari u kombinaciji i ne samo čuvari od predatora već i velika pomoć pri samom pašarenju, poglavito što se radi o velikom broju grla i krškim uvjetima, pojašnjava Rade dok sunce tone put zapada, a stado kreće put kuće.

 KAKO DO KREDITA I INVESTICIJSKE POTPORE

Program razvoja stočarstva Grada Obrovca, vrijedan milijun kuna realizira se putem Privredne banke Zagreb ( PBZ), kamatu snosi Grad kao i dio osiguranja stoke kod osiguravajućeg društva Sunce. Krediti su strogo namjenski, za kupnju matičnog stada ili povećanje kapaciteta, izgradnju ili adaptaciju gospdarskih objekata, te poljoprivredne mehanizacije, na rok otplate od 5 godina.

Nakon konačnog iskorištenja kredita, završetku ulaganja, odnosno završetku projekta u pojedinoj kalendarskoj godini korisnik / investitor može podnijeti Zahtjev za odobrenje investicijske potpore.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ( MPRRR ) najkasnije do 28. veljače naredne kalendarske godine. Uz zahtjev za odobrenje potpore prilaže se:

Ugovor o kreditu, original ili ovjerna preslika;

investicijski program ovjeren od strane financijske institucije koja je odobrila kredit. Iznimno, za kredite odobrene u iznosu manjem od 150.000,00 kuna korisnik treba priložiti skraćeni investicijski program ovjeren od (ovisno o vrsti ulaganja) službi Hrvatskog stočarskog centra ili Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu;

Za složene investicije investicijski program treba biti ovjeren od financijske institucije koja je sudjelovala u kreditiranju investicije;

ovjerena potvrda financijske institucije koja je odobrila kredit, s upisanim podacima;

preslika računa (R-1 ili R-2 ili račun iz kojeg je vidljivo ime ili naziv kupca) ili kupoprodajnog ugovora (dokaz o ukupnoj vrijednosti investicije);

dokaz o izvršenom plaćanju s poslovnog računa ili kreditnog računa;

potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave (IP PJLS ) ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu RH koji izdaje nadležni područni ured Porezne uprave.

Potvrda Hrvatskog stočarskog centra o uzgojnoj valjanosti nabavljenih rasplodnih grla stoke (IP HSC);

U slučaju kupovine privatnog poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva, izvadak iz zemljišne knjige ZK s upisanim podnositeljem zahtjeva za investicijsku potporu kao vlasnikom kupljenog zemljišta;

U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije i ribarskih plovila presliku knjižice vozila / plovila;

U slučaju adaptacije i opremanja objekata za uskladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda i ribe - Rješenje o udovoljavanju odredbama propisa o hrani i Izvod iz Upisnika odobrenih ili registriranih objekata koji vodi Uprava za veterinarstvo;

U slučaju ugradnje novih rashladnih uređaja na vozilo, presliku računa iz koje je vidljiva cijena uređaja i cijena ugradnje;

Kopija potpisnog kartona žiro-računa ili kopija kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva;

U slučaju gradnje, adaptacije ili rekonstrukcije objekata valjani dokaz o dopuštenju gradnje (građevinska dozvola, potvrda na glavni projekt, lokacijska dozvola)

Za podizanje novih trajnih nasada troškovnik podizanja nasada ovjeren od HZPSS.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno