Tiskan turistički prospekt

Slika korisnika admin
privlaka
Branko BOŽIĆ
Prospekt bi trebao doprinijeti turističkom imidžu Privlake

U sklopu plana i programa za ovogodišnju turističku sezonu, u kojem svakako vidno mjesto pripada promidžbeno-marketinškim aktivnostima, Turistička zajednica općine Privlaka upravo je ovih dana izdala novi prospekt rivijere Privlaka.

Prospekt na desetak lijepo ilustriranih stranica u boji tiskan je u 8.000 komada na hrvatskom jeziku te još tri svjetska jezika: njemačkom, talijanskom i engleskom. Grafički su ga stručno i kvalitetno opremili i ujedno tiskali djelatnici zadarske grafičke kuće "Studio Zadar" za cijenu od 22.000 kuna. Izdavanje ovog vrijednog promidžbenog dokumenta TZ općine Privlaka sufinanciralo je ukupno 56 privlačkih privatnih iznajmljivača soba i apartmana, vlasnika autokampova, turističkih brodova, agencija te vlasnika ugostiteljskih i trgovačkih objekata sa po 350 kuna. Prospekt je već dosta tražen i to ne samo u uredu TZ-a Privlake, nego ga u velikoj mjeri traže brojni zainteresirani turistički djelatnici te domaći i strani gosti putem interneta.

Kako pojašnjava direktorica Ureda TZ Privlaka Iva Zorić, osim što su izdali ovaj vrijedni i nezaobilazni promidžbeno-turistički dokument, upravo se pripremaju izdati određenu količinu novih turističkih plakata, na kojima će biti obuhvaćene turističke panorame čitavog mjesta, počevši od Sabunika preko Glavana, Grbića, Sebačeva, Loznice, centra mjesta, Skoblara pa sve do Virskog mosta.

- Određeni dio promidžbenog materijala poslat ćemo HTZ-u, a ostalo ćemo podijeliti turističkim djelatnicima i gostima Privlake ovog ljeta. Dio materijala također će se prezentirati na raznim turističkim sajmovima diljem zemlje i inozemstva. Držimo da ćemo sa svime nabrojenim kao i s našom lijepom i kvalitetnom web stranicom u još većoj mjeri pridonijeti turističkom imidžu Privlake, naravno, i još većem priljevu domaćih i stranih gostiju ovog ljeta, što nam je i konačni cilj, kaže direktorica Iva Zorić.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno