Miho Barada

Slika korisnika admin

U Segetu je 16. ožujka 1889. rođen Miho Barada, povjesničar. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Splitu, a studij teoligije u Zadru. Djelovao je kao svećenik i župnik u Dalmatinskoj zagori da bi 1926. upisao Filozofski fakultet u Zagrebu, kojeg je završio 1929. Na Odjelu povijesti te pomoćne povijesne znanosti u Rimu doktorirao je 1930. Bio je profesor klasične gimnazije u Splitu, a od 1932. je profesor crkvene povijesti na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te na Filozofskom fakultetu predavao je pomoćne povijesne znanosti i nacionalnu povijest. Proučavao je hrvatsku srednjovjekovnu povijest, posebice agrarne društvene odnose. Objavio je niz radova i knjige. Bio je urednik časopisa Croatica sacra. Umro je 9. srpnja 1957. u Zagrebu.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno