Croatica Mechitaristica u Beču

Slika korisnika admin
Autor: 
Vedran SITNICA
Tihomil Maštrović

U Hrvatskom centru u Beču danas će javnosti biti predstavljena knjiga Croatica Mechitaristica, bibliografija hrvatskih knjiga tiskanih u Mehitarističkoj tiskari u Beču, djelo autora Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija. Riječ je o stručnoj knjizi, onosno deskriptivnoj bibliografiji hrvatskih publikacija tiskanih u Tiskari Kongregacije mehitarista u Beču, od godine 1815. do 1986. Knjigu koju su krajem prošle godine objavili Erasmus naklada d.o.o. i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, uz autore, predstavit će akademik Radoslav Katičić.

Izdanja na slavenskim jezicima posebno su brojna među naslovima tiskanim u Mehitarističkoj bečkoj tiskari koja neprekidno djeluje od godine 1811., dakle već punih 200 godina, i koja je odmah po osnivanju, za potrebe tiskanja hrvatskih i nekih drugih slavenskih knjiga, nabavila latinička slova s dijakritičkim znakovima. Premda je tijekom XIX. i XX. stoljeća u Mehitarističkoj tiskari u Beču objavljeno 239 hrvatskih publikacija, što na hrvatskom što na drugim jezicima, djelovanje te tiskare u hrvatskoj stručnoj i znanstvenoj javnosti uglavnom je ostalo malo poznato.

Armenski katolički redovnici, znani kao "mehitaristi" svoja su hrvatska izdanja u Beču tiskali temeljem carske privilegije o tiskanju knjiga "na istočnim i zapadnim jezicima" (K. k. priv. Buchdruckerei der Mechitharisten-Congregation in orientalischen und occidentalischen Sprachen"). U Mehitarističkoj tiskari tako su objavljene i brojne hrvatske knjige iz različitih područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti. Te su knjige dio Croatice Mechitaristice i vezane su uz različita područja: filozofiju, teologiju, pravo, povijest, politiku, gospodarstvo, poljodjelstvo, odgoj i obrazovanje, etnologiju, arheologiju, zemljopis; mnogi su objavljeni radovi s područja medicine, matematike, biologije, a napose su brojni naslovi iz književnosti, osobito pjesništva. Jedna od zanimljivosti, kada je riječ o hrvatskim tiskovinama u Mehitarističkoj tiskari u Beču jest činjenica da su u njoj tiskane i jedne hrvatske novine. To je Novi pozor, političke novine s ciljem promicanja hrvatskih nacionalnih interesa koje su od 1867. do 1869. izlazile u Beču. U bečkoj tiskari objavljeni su i neki važni književni prijevodi na hrvatski jezik, spomenimo tako Božićnu pjesmu Charlesa Dickensa, što je prvi hrvatski prijevod tog engleskog klasika, te Prkonjicu i Zapise ruskog književnika Ivana Sergejeviča Turgenjeva.

Kod mehitarista u XIX. stoljeću svoja djela objavljuju brojni pisci koji imaju svoje ugledno mjesto na zemljovidu hrvatske kulturne baštine: Vjekoslav Babukić, Baltazar Bogišić, Andrija Torkvat Brlić, Franjo Carrara, Dimitrija Demeter, Andrija Dorotić, Ivan Filipović, Juraj Haulik, Stjepan Ivičević, Antun Kaznačić, Vjekoslav Klaić, Antun Mažuranić, Matija Mesić, Metel Ožegović, Martin Meršić ml., Ilija Okrugić, Medo (Orsat) Pucić, Milan Rešetar, Josip Juraj Strossmayer Bogoslav Šulek, Josip Torbar i mnogi drugi. Može se dakle, s pravom zaključiti da je Croatica Mechitaristica,  važan i nezaobilazan dio bibliografije hrvatskih knjiga tiskanih izvan Hrvatske.

Djelo autora Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija: Croatica Mechitaristica, bibliografija hrvatskih knjiga tiskanih u Mehitarističkoj tiskari u Beču, obasiže 312 stranica bogato ilustrirane knjige veličine 32,5x23 cm. Knjiga sadrži dva uvodna teksta (Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija), glavni bibliografski niz, tumač imena autora, prevoditelja i priređivača, kazalâ (naslovâ, stručno, imenâ i pojmovâ) te Summary i Zusammenfassung.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno