Niti jedna ponuda za kupnju zgrade škole na Malom Ižu!

Slika korisnika mkvanja
Istekao rok od mjesec dana na natječaju Grada Zadra
Grad će morati ići u ponovljeni natječaj, ovoga puta s nižom cijenom, za kamenu zgradu od 572 metara četvorna koju Grad prodaje uz obrazloženje kako je riječ o "devastiranoj zgradi opasnoj po život i zdravlje ljudi zbog eventualnih urušavanja"
Marin GOSPIĆ
Nekadašnji školski objekt površine je 315 m2, a obuhvaća i dva dvorišta

Više od mjesec dana prošlo je nakon objave natječaja za prodaju zgrade škole na Malom Ižu, a Grad Zadar nije dobio niti jednu ponudu!

Da im se nije javio niti jedan kupac potvrdili su nam u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

- Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene  kao k.č. 6348 k.o. Mali Iž (nova izmjera), Komoševa,  ukupne  površine od  572 m2, od čega kuća 315 m2, dvorište 149 m2, dvorište 95 m2 i spremište 13 m2, s ukupnom početnom cijenom od 2.140.000 kuna objavljen  je 6. veljače 2019. godine u Zadarskom listu, Jutarnjem listu, Večernjem  listu, na službenoj web stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr) te na  oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zadra, Narodni trg 1, s rokom za podnošenje ponuda od 30 dana od dana objave. Slijedom navedenog, zadnji dan za podnošenje ponuda istekao je 8. ožujka. Do danas  Grad Zadar nije zaprimio niti jednu ponudu, međutim kako ju je  moguće poslati i poštom, postoji mogućnost da ponude poslane poštom još  nisu pristigle u pisarnicu Grada Zadra, Narodni trg 1, kažu u Gradu Zadru.

Snizit će cijenu

Iako pročelnik Tomislav Korona o ovome nije htio razgovarati, šaljući  tek odgovor preko Službe za informiranje, gradska vlast zacijelo je iznenađena činjenicom da se nitko nije javio za kupnju ovako atraktivne nekretnine i to u srcu mirnog otočnog mjesta. Ukoliko su i točne spekulacije o tome kako je kupac već poznat te samo čeka da u ponovljenom  natječaju Grad spusti cijenu, ipak je čudno da se baš nitko nije javio, čak  niti zastupnik nekog stranog investitora.

Naime, riječ je o vrijednoj kamenoj zgradi, ukupne površine 572 metara četvornih, od  čega na samo na dva dvorišta otpada po 149 i 95 kvadrata, čime nekretnina postaje idealna za otvaranje hotela. Tu je do 60-ih  godina bila osnovna škola na Malom Ižu, a donedavno je u prizemlju bio  smješten Turistički ured.

Da se zgrada škole prodaje otkrili smo uoči prošle sjednice Gradskog  vijeća kada je u materijalima za sjednicu vijećnicima poslan i elaborat   procjene zgrade. Dio oporbe već je tada zrazio negodovanje zbog najavljene im točke dnevnog reda "Odluka o raspisivanju natječaja za postupak prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake č.z. 6348 k.o.  Mali Iž", sumnjajući da su imovinsko-pravni odnosi uopće riješeni.

Pročelnik Korona za naš je list tada obrazložio zašto idu u prodaju ove  zgrade, ističući da je navedena nekretnina bila u funkciji kao područna  škola do 1960. godine, a od tada zgrada je napuštena i izvan bilo kakve  funkcije.

Nisu tražili EU sredstva

- Danas se radi o devastiranoj zgradi opasnoj po život i zdravlje ljudi  zbog eventualnih urušavanja. Kako su se imovinsko-pravni odnosi predmetne zgrade uredili tek po nedavno okončanom postupku osnivanja  zemljišnih knjiga za k.o. Mali Iž, stekli su se uvjeti za raspolaganje predmetnom zgradom, kazao je pročelnik  Odjela za imovinsko-prave poslove, ističući kako je "utvrđeno kako se predmetna nekretnina nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja, uz postojeću ostalu javnu prometnu površinu".

Ovdje treba napomenuti još jedan detalj vezan za ovu zgradu, a taj je  da Grad Zadar nikad nije aplicirao na europska sredstva za obnovu stare  kamene zgrade, čime bi ona ostala u vlasništvu Grada i mještanima Malog Iža donijela neki prijeko potreban sadržaj, poput staračkog doma ili  nečeg sličnog, što bi olakšalo život na otoku.

Ostaje stoga vidjeti koliko će nižu cijenu Grad tražiti na ponovljenom  natječaju za prodaju zgrade škole te hoće li u tom slučaju biti kupaca.  Dosad se moglo čuti kako su za zgradu bili zainteresirani Talijani i Francuzi, ali i jedan poznati Zadranin.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno