Hoće li travnjaci otići u vjetar?

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA
Đani Oguić iz Vjetroelektrane Bruvno, kazao je da se radi o ozbiljnom projektu u koji su već uložena znatna sredstva

Zbog velike raznolikosti zaštićenih vrsta na malom području, lokacija Bulji u blizini Gračaca, predložena je za ekološku mrežu Europske unije NATURA 2000 koja u Hrvatskoj stupa na snagu ulaskom u EU. Istovremeno, već niz godina tamo se planira izgradnja vjetroparka. Projekt za 18 stupova vjetroagregata tvrtke Vjetroelektrana Bruvno ima rješenje ministarstva i već je došao do stadija ishodovanja lokacijske dozvole. Dakle, prošla je i Studija prihvatljivosti za prirodu, a i vjetropark je već predviđen u Županijskom prostornom planu i Prostornom planu Općine Gračac.

Kako je moguće da ministarstvo daje rješenje za izgradnju vjetroelektrana koje bi mogle naštetiti staništima na području koje to isto ministarstvo planira uvrstiti u NATURU 2000 i je li održivi razvoj lokacije Bulji u smislu poljoprivrede i turizma spojiv s vjetroelektranama, pitanja su o kojima se raspravljalo na radionici namijenjenoj upravo planiranju upravljanja ovim područjem.

Što će reći EU?

Radionica je održana u Bruvnu kraj Gračaca, a dio je projekta "NATURA MANMON" koji financira Europska unija u cilju očuvanja i planiranja upravljanja sa šest vrijednih NATURA 2000 područja među kojima je i Bulji. Nositelji projekta su Ministarstvo zaštite prirode i okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, a za planiranje i upravljanje ovim područjem zadužena je Javna ustanova za upravljanje zaštićenem dijelovima prirode na području Zadarske županije.

Na radionici su se našli predstavnici svih onih kojih se ovo područje tiče - Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode, lokalnih vlasti (Davor Lonić iz Zadarske županije i Milan Tankosić iz Općine Gračac), Mirko Đinđić, ravnatelj Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode Zadarske županije, Igor Ramov iz Zavoda za prostorno planiranje Zadarske županije, Đani Oguić iz tvrtke Vjetroelektrana Bruvno, zatim predstavnici udruga i lokalni stanovnici koji svakodnevno koriste taj prostor. Na radionici su se trebale postaviti smjernice za upravljanje tim područjem koje bi na kraju Morana Bačić, stručna voditeljica Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode Zadarske županije, trebala pretočiti u dokument - Plan upravljanja NATURA 2000 područjem Bulji. Bila je to prva od četiri radionice i zapelo je već na prvom koraku kad su se spomenule vjetroelektrane.

Djelatnice Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Blandina Randić Potkonjak i Iva Antolić objasnile su da je rješenje za vjetroelektrane izdano prije nego što su Bulji ušli u NATURU 2000 i to su odlučivale dvije različite službe koje su se tek nedavno spojile u novom Ministarstvu zaštite prirode i okoliša.

- Sad je to uistinu pravno pitanje i mi ne znamo što će prevagnuti, ako su te dvije stvari nespojive. Možda i mogu ići zajedno u postojećem projektu, rekla je Randić Potkonjak.

No, kako pojašnjava Morana Bačić, pozivajući se na Studiju prihvatljivosti vjetroelektrane Bruvno za prirodu, izgradnjom pristupnih putova između vjetroagregata moglo bi se uništiti oko 50 posto vlažnih livada.

Prohujalo s vihorom

- Upravo su tri vrste zaštićenih travnjaka na tom području održane zahvaljujući dosadašnjem načinu života lokalnog stanovništva - bavljenjem stočarstvom, to jest košnjom i ispašom. Projekt vjetroelektrana je dobio rješenje zato jer je po zakonu bio važan samo utjecaj na ptice, a nije bio važan utjecaj na travnjake i biljke zbog kojih to područje na kraju i spada pod NATURU 2000. Nemamo ništa protiv vjetroelektrana, a i tvrtka ima sve potrebne papire za njihovu izgradnju, samo trebamo znati - ide li se na održivi razvoj kroz poljoprivredu i turizam ili na vjetroelektrane? Da znamo hoće li plan upravljanja koji napišemo biti mrtvo slovo na papiru ili će lokalno stanovništvo moći s njim 'mahati' da ostvari svoje interese, pitala je Bačić.

U prezentaciji projekta, Đani Oguić iz Vjetroelektrane Bruvno, kazao je da se radi o ozbiljnom projektu u koji su već uložena znatna sredstva.

- Svrha vjetroparka je proizvodnja električne energije. To je čisti izvor energije, nema nepovoljnog utjecaja na okoliš, buka i vibracije su dovoljno udaljene od naseljenih područja, a i ne smeta pticama. Na otoku Pagu na istom mjestu imamo koncesiju i mi za vjetroelektrane i lovačko društvo i sirana za ispašu ovaca, tako da to može ići zajedno, kazao je Oguić.

VIŠE U TISKANOM IZDANJU
Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno