Proračun za 2011. godinu 170 milijuna kuna

Slika korisnika admin
Autor: 
Adam VIDAS
Kolegij župana "prošao je" i prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2011. godinu

Proračun Zadarske županije za sljedeću godinu planiran je na 170 milijuna kuna, što je oko 800.000  kuna više od iznosa drugog  rebalansa ovogodišnjeg proračuna. Projekcija proračuna  za 2012. godinu iznosi od  173.500,000 kuna, a za 2013.  173.550,000 kuna, čulo se na  jučerašnjem kolegiju zadarskog župana.

Gledano prema izvorima  prihoda u 2011. godini se iz  Državnog proračuna očekuje  priljev od 6,9 milijuna kuna,  što je 1,4 milijuna kuna iz tog  izvora više nego u 2010. godini. Višestruk je rast prihoda  iz izvanproračunskih fondova  koji se s 458.000 kuna u 2010.  godini u 2011. penje na 6,3  milijuna kuna. Iz proračuna  JLS-a očekuje se 5,6 milijuna  kuna. Usporedbe radi, tijekom 2010. godine iz ovih se  izvora u Županijski proračun  slilo 4,2 milijuna kuna.

Udrugama manje  novca

Najveće smanjenje doživjet  će pak prihodi iz Fonda poravnanja koji su ove godine  iznosili 87,1 kuna, a u 2011.  godini planirani su na 76,4  milijuna kuna.

Što se tiče prihoda po upravim odjelima s najviše će sredstava tradicionalno raspolagati UO za društvene djelatnosti. Iako je za ovaj Upravni  odjel planirano čak 66,7 milijuna kuna, riječ je o značajnom smanjenju sredstava u  odnosu na 2010. godinu kada  je odjel pročelnika Šimunića  raspolagao s nešto više od 72  milijuna kuna. 

Župan Stipe Zrilić dao je  zeleno svjetlo na prijedloge, a  komentirajući proračun za  sljedeću godinu te njegove  projekcije za 2012. i 2013. godinu napomenuo je da planovi  i želje uvijek premašuju sredstva te da je najvažnije plan  uskladiti sa stvarnim mogućnostima. Upravo to i jest  postignuto u prijedlozima i  projekcijama Županijskog  proračuna.

Kolegij župana "prošao je" i  prijedlog financijskog plana  Županijske uprave za ceste  Zadarske županije za 2011.  godinu te projekcije za 2012. i  2013. godinu. Planirani proračun ŽUC-a za 2011. godinu  iznosi 53,5 milijuna kuna što  je 2 posto manje od ovogodišnjeg koji je zaokružen na  54,8 milijuna kuna.

Župan je dao pozitivno  mišljenje i na prijedlog Programa rada Županijske samouprave za 2011. godinu,  kao i na prijedlog izvješća o  strukovnom obrazovanju i  tržištu rada za Zadarsku županiju za 2008. godinu. Recimo i  da će prezentacija spomenutog izvješća o strukovnom  obrazovanju biti upriličena  danas u Domu županije.

U nastavku su raspoređena  sredstva udrugama čije su  programske aktivnosti od interesa za Zadarsku županiju.  Županovom odlukom će na  15 prijavljenih udruga (pravni  i zajednički poslovi) i 19 udruga (zdravstvo i socijalna skrb)  biti raspoređeno 536.750 kuna  na proračunskoj poziciji u razdjelu 100 Upravnog odjela za  pravne i zajedničke poslove u  programu Udruge građana i  861.000,00 kn na proračunskoj poziciji donacije udrugama građana i donacije ustanovama Upravnog odjela za  zdravstvo i socijalnu skrb.

Kad ravnatelji odlaze u  mirovinu

Novaca za udruge u sljedećoj će godini biti manje  nego ove godine, pa će i  pojedinačne uplate udrugama biti manje. Smanjenje  uplata neće doživjeti jedino  Caritas Zadarske nadbiskupije, Osnovna škola Voštarnica, Dječji vrtić Latica i  Društvo Crvenog križa Zadarske županije.

Zbog usklađivanja sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi potrebno je donijeti  izmjene statuta osnovnih i  srednjih škola. Župan Stipe  Zrilić dao je pozitivno  mišljenje na statute i statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zadarska  županija.

Kako je pojašnjeno, na izmjene Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi išlo se kako bi  se ravnatelje koji ostaju u  radnom odnosu i nakon što  navrše 65. godinu života zakonski natjeralo na odlazak  u mirovinu.

- Drže li se ravnatelji škola  kojima je Zadarska županija  osnivač odlaska u mirovinu s  navršenih 65 godina, pitao je  župan pročelnika Šimunića  koji je odgovorio da brigu o  tome vodi resorno ministarstvo. Njegov Upravni odjel,  ukoliko to bude potrebno,  može zatražiti podatke od  MZOŠ-a.

U nastavku kolegija prezentirani su nacrti prijedloga programa javnih potreba  u prosvjeti, kulturi, sportu i  tehničkoj kulturi Zadarske  županije za 2011. godinu.

 

Za čišćenje Saharuna 30.000 kuna

Nakon što su prošli tjedan na plaži Saharun uočene velike količine infektivnog otpada iz Albanije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije pod čijom je ingerencijom i Saharun, jedna od najljepših plaža na Jadranu, Zadarskoj se županiji obratila zamolbom za potporu čišćenja i zbrinjavanja otpada s plaže.

- Saharun zbog svog specifičnog položaja akumulira sav otpad koji morem dospije do Dugog otoka, a proteklih je dana dodatno onečišćen značajnim količinama otpada.

Ocjenjujući da nagomilani otpad treba žurno očistiti i zbrinuti, predlaže se županu da donese odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna, predložio je pročelnik Olivio Meštrović.

Župan je odobrio tražene novce, a dožupan Bunja, načelnik Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje izvijestio je da je čišćenje plaže Saharun u tijeku te da će biti dovršeno do kraja ovog tjedna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno