Bez natječaja potrošeno 2,3 milijuna kuna

Slika korisnika admin
dvorana_bazen
PIXSELL
ŠC "Višnjik" 2011. godinu završio je s gotovo 3,7 milijuna kuna gubitka

Po izvješću o  obavljenim revizijama, koji  je Ured državne revizije podnio Hrvatskom saboru,  državni su revizori na području Zadarske županije u  prošloj godini "pročešljali"  poslovanje ukupno 16 subjekata. Od toga je u sedam  slučajeva kontrolirano poslovanje u 2011., a u preostalima u 2010. godini. Iz  revizorskih nalaza proizlazi  kako je šest subjekata čije je  poslovanje pregledano, nabavilo roba i usluga u ukupnoj vrijednosti od 2.290.149  kuna mimo propisa o javnoj  nabavi, od čega na izravne  pogodne dva subjekta u  2011. otpada 601.669 kuna.  U 2010. četiri su subjekta na  isti način nabavila robe i usluga u vrijednosti od  1.688.480 kuna.

 Nenamjensko trošenje,  akumuliranje manjka

Bezuvjetno mišljenje za  poslovanje u 2011. izraženo  je za Zadarsku županiju i  Lučku upravu Zadar, te Narodnom muzeju Zadar i Srednjoškolskom đačkom domu  - Zadar za poslovanje u  2010. godini.

Uvjetno su mišljenje za poslovanje u 2011. dobile gradske uprave Zadra, Benkovca  i Biograda na Moru, Općina  Vir, te Zračna luka Zadar  d.o.o, a za poslovanje u 2010.  Komunalac-Vrsi d.o.o koji je  u vrijeme obavljanja revizije  imao blokiran račun i nad  kojim je u međuvremenu  proveden stečaj, kao i komunalne tvrtke Čisti otok  d.o.o. - Vir,  Sabuša d.o.o. -  Kukljica  i Vodovod d.o.o. -  Zadar, Športski centar  Višnjik d.o.o., te Arheološki  muzej Zadar i Hrvatsko narodno kazalište Zadar.

Među zamjerkama zbog  kojih je za poslovanje u  2011. godini Grad Zadar dobio uvjetno mišljenje bili su  proračunski manjak nešto  manji od sedam milijuna kuna, pridodan na naslijeđeni  manjak od gotovo 83 milijuna kuna iskazan koncem te  godine, dospjela dugovanja  od približno 93,4 milijuna  kuna, izostanak poduzimanja mjera napate za 70-ak  milijuna kuna dospjelih potraživanja, nenamjensko  trošenje 3,65 milijuna kuna  namijenjenih financiranju  javnih potreba osnovnog  školstva koji su, doduše, "nadoknađeni" u 2012., te akumulirana nenamjenska potrošnja od 41,8 milijuna kuna  prihodovanih od prodaje  stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, a koji  su trebali biti uloženi u izgradnju socijalnih stanova i  stanova iz programa društveno poticane stanogradnje.

Grad Benkovac uvjetno je  mišljenje dobio zbog transferiranja 523.000 kuna namijenjenih naknadi štete od  elementarne nepogode u tekuće rashode, akumuliranog  proračunskog manjka od  13-ak milijuna kuna,  kašnjenja s uplatom u državni proračun iznosa od gotovo  54.000 kuna ostvarenih prodajom stanova na kojima je  postojalo stanarsko pravo, te  nepoduzimanja mjera napate za potraživanja u ukupnom iznosu od 1,27 milijuna  kuna.

Uvjetno revizorsko  mišljenje Grad Biograd na  Moru dobio je zbog nenamjenske potrošnje 1,1 milijuna  kuna prihodovanih od naknada za koncesije i koncesijskih odobrenja te od prodaje stanova, zbog nabave  usluga oglašavanja u iznosu  209.496 kuna i odvjetničkih  usluga u iznosu 133.708 kuna izravnim ugovaranjem  bez prethodno provedenoga  propisanog postupka javne  nabave, izostanka uplate u  državni proračun dijela  prihoda od prodaje stanova  na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od  96.143 kune, akumuliranog  proračunskog manjka od  16-ak milijuna kuna, izostanka poduzimanja mjera  naplate dospjelih potraživanja u ukupnom iznosu koji  prelazi 7,7 milijuna kuna, te  nepravilnosti vezanih uz evidentiranje putnih naloga.

Općini Vir Državna revizija zamjerila je nepoduzimanje mjera naplate za 4,18  milijuna kuna dospjelih potraživanja, izostanak financiranja Crvenog križa i redovnoga godišnjeg financiranja rada političkih stranaka koje imaju vijećnike u  Općinskom vijeću i nezavisnih vijećnika, kao i sanaciju  gubitaka Vir turizma d.o.o.,  općinskog poduzeća za ugostiteljsko-turističke djelatnosti, u iznosu od 2,5 milijuna kuna i otpis danih mu  zajmova u iznosu 400.000  kuna, što je ocijenjeno postupkom u neskladu s načelima dobrog financijskog  upravljanja.

 Bez natječaja gorivo,  automobili, dizalo, struja

Zračna luka Zadar d.o.o u  2011. uvjetno mišljenje zbog   nabave goriva u iznosu  258.465 kn izravnim ugovaranjem, bez primjene propisanog postupka javne nabave.

Iz revizorskog nalaza o poslovanju Športskog centra  Višnjik za 2010. zanimljivo  je izdvojiti podatak kako je  tu godinu ŠC "Višnjik" završio s gubitkom u iznosu  više od 2,4 milijuna kuna. U  izvješću o poslovanju koji je  dostavio Gradskom vijeću u  ljeto prošle godine bilo je razvidno kako se gubitak nastavlja akumulirati, te je  2011. ŠC "Višnjik" završio s  gotovo 3,7 milijuna kuna gubitka.

Poslovanju komunalne  tvrtke "Čisti otok" - Vir u  2010. Državna revizija zamjerila je što kod nabave goriva u vrijednosti od 183.484  kune i usluga čišćenja divljih  odlagališta otpada u vrijednosti od 73.200 kuna nisu  provedeni propisani postupci javne nabave. Koncem siječnja ove godine, Općina  Vir osnovala je novo komunalno poduzeće  - "Virsko komunalno gospodarstvo"  d.o.o. na koje će biti prenesen dio ovlasti triju komunalnih poduzeća, među  kojima i "Čistog otoka", te će   se, kako stoji na službenim  mrežnim stranicama  Općine, "centralizirati upravljanje komunalnim uslugama, javna nabava i računovodstvo".

Zbog neprovođenja postupka javne nabave uvjetno  revizorsko mišljenje za poslovanje u 2010. dobili su  Vodovod d.o.o. - Zadar koji  je izravnim ugovaranjem nabavio vodovodni materijal u  vrijednosti od 779.473 kuna,  Arheološki muzej Zadar koji  je tako nabavio usluge za  izradu projektne dokumentacije za izvedbu stalnog postava antičke zbirke i dizala  za prijevoz slabo pokretnih  osoba u iznosu od 300.120  kuna kao i električnu energiju u iznosu od 148.356 kuna, te Hrvatsko narodno kazalište Zadar koje je izravnim ugovaranjem 2009. nabavilo putem operativnog  leasinga automobil vrijedan  73.700 kuna, a godinu kasnije automobil vrijedan  130.147 kuna.

 "SABUŠA" 2010. NIJE KONTROLIRALA VODU ZA PIĆE

Kukljičko općinsko poduzeće Sabuša d.o.o. uvjetno je mišljenje za poslovanje u 2010. dobilo, među ostalim, zbog neprovođenja kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće u distribucijskoj mreži od priključka na regionalni cjevovod do hidranata, te zbog naplate naknade za vezove na sidrištu u uvali Ždrelašćica u iznosu od 34.620 kuna tijekom četiri mjeseca nakon isteka roka koncesije.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno