Prikupljanje otpada snimat će se kamerom?

Slika korisnika valentinam
NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA BENKOVCA
Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Benkovca.
Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad te problematični otpad

Na četvrtoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Benkovca pod predsjedanjem Borisa Ercega, predsjednika Vijeća, nakon poduže i žustre rasprave o izboru Ivana Mitrovića iz Tinja za novog direktora komunalnog poduzeća Benković d.o.o., vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Benkovca.

Rciklažno dvorište u zoni Šopot 2,3 milijuna kuna

- Suština i smisao zakona je da svatko plaća odvoz otpada onoliko koliko ga proizvede. Glavna promjena u skupljanju otpada je što će svako kućanstvo dobiti na korištenje još tri kante, kazao je Željko Katuša, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene i komunalne djelatnosti.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad te problematični otpad.

- Prvo što nas čeka je potpisivanje ugovora s korisnicima usluga odvoza otpada te uvođenje sustava kojim će se to sve nadzirati. Zbog nižih troškova najvjerojatnije će se umjesto čipiranja kanti prikupljanje otpada snimati kamerom.

S obzirom na način korištenja spremnika, korisnike će se dijeliti na one koji samostalno koriste spremnik i one koji koriste spremnik zajednički s drugim korisnicima, u kojem slučaju se određuje udio svakog korisnika u zajedničkom spremniku.

- Grad godišnje proizvodi oko 6.000 tona otpada, do 2020. godine morat će se odvajati minimalno 50 posto otpada, sad se odvaja oko 20 posto, ističe Katuša.

Odlukom je definiran način formiranja cijena odvoza otpada za kućanstva, koliko su fiksni troškovi komunalnih tvrtki, a koliki će biti varijabilni dio koji će ovisiti o količini otpada. Također, u iznosu od 1.000 kuna određena je visina ugovorne kazne za one koji ne budu odvajali otpad ili ga budu odlagali na neprimjerena mjesta.

- Uskoro kreće gradnja reciklažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Šopot u iznosu od 2.320.778 kuna od čega je 1.902.499 kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Već su otvorene ponude, slijedi odabir izvođača. U reciklažno dvorište moći će se bez naknade predati preko 20 različitih vrsta otpada, što će smanjiti cijenu troškova odvoza otpada, obznanio je Katuša.

Standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada i otpadnog papira i kartona su volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 litara.

- Ovo je financijski zahtjevan posao. Za odvoz otpada je zaduženo komunalno poduzeće Benković, slijedi faza privikavanja kao i plan prikupljanja otpada po naseljima, najavio je Katuša.

Intervencijski plan za mlade 180 milijuna kuna

Na aktualnom satu pitanja su uglavnom postavljali vijećnici s Nezavisne liste Frane Tokića. Branka Guzića je zanimalo zašto se čuju glasni zvukovi iz Bioenergane u Poslovnoj zoni Šopot, je li riječ o probnom radu ili će ona tako zvučati uvijek.

- Do sada nije imao pritužbi građana na rad i zvukove iz Bioenergane otkako je ona puštena u probni rad, odgovorio je Tomislav Bulić, gradonačelnik, dodavši da će Bioenergana poštivati sve uvjete i standarde kako ne bi ugrožavala i ometala život stanovništva, te ako tako ne bude, da će grad reagirati.

Shodno pitanju u vezi izmještanja ureda Agencije za plaćanje u poljoprivredi, kazao je da dijeli vijećnikovo mišljenje te da će uputiti zahtjev na mjerodavne institucije za vraćanje Agencije u Benkovac.

Borna Nimac upitao je gradonačelnika, što sve Grad čini da bi zadržao mlade da ne odlaze iz Benkovca i što je po tom pitanju do sad učinjeno.

- Ostanak mladih i demografska obnova primarni cilj je gradskog tima radi puno stvari. Nedavno je potpisan 11 ugovor iz Intervencijskog plana vrijednog 180 milijuna kuna kojim će se graditi i stvarati preduvjeti za zapošljavanje u svrhu smanjenja depopulacije i bolji životni standard. Održan je i sastanak s predsjednicima mjesnih odbora radi dogovora oko proširenja građevinskog područja po svim naseljima, a sve u cilju ostanka mladih obitelji koji će imati mogućnost gradnje svojih obiteljskih kuća. Sazvat ćemo i zborove građana, kazao je Bulić.

Josipa Kambera je zanimalo što je s ispraćajnom dvoranom u Tinju i kada će Grad krenuti u rješavanje katastarske izmjere.

- U tijeku je prikupljanje sve potrebne dokumentacije za novoformiranu parcelu nakon čega će se uputiti zahtjev Ministarstvu državne imovine kako bi Gradu darovali parcelu za izgradnju ispraćajne dvorane, odgovorila je pročelnica Kristina Sakić.

U vezi pitanja oko katastarske izmjere odgovorio je gradonačelnik Bulić.

- Iz Državne geodetske uprave dobio sam odgovor kako država kreće s modelom homogenizacije, odnosno usklađenja stvarnog stanja katastra kojim bi se cijela država riješila kroz dvije do tri godine, među kojima Buković, Benkovac i Tinj, ističe Bulić.

Rasvjeta i putevi

Jure Prgomet upitao je zašto nema javne rasvjete u Ulici Benkovačke bojne, a spomenuo je i problem ceste u novom naselju Kukalj koju je potrebno sanirati.

- U Grad nije stigao nikakav dopis u vezi nepostojanja ulične rasvjete. Međutim, taži se mogućnost za apliciranje sredstava za neku od mjera iz sredstava EU kako bi osigurali javnu rasvjetu po cijelom gradu.

Jovan Bojanić iz DSS-a upitao je što je s uličnom rasvjetom kod dvije zgrade u blizini Plodina te je upozorio na problem propadanja puteva u Bukoviću i na cesti od Benkovca prema Podgrađu, koji je nastao uslijed obilnih kiša.

- Osigurat ćemo javnu rasvjetu na onim mjestima gdje je nema. Kad je riječ o cestama Grad će angažirati privatnika s kojim ima ugovor te će se tijekom travnja krenuti u sanaciju oštećenja u skladu s našim financijskim mogućnostima, obećao je Bulić.

 

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno