Više reda, transparentnosti sankcioniranje prekršitelja

Slika korisnika admin
Sergej DRESCHLER
Prema riječima Željka Jovanovića, donošenjem ovih zakona želi se djelovati preventivno

Zadnji radni dan Sabora Republike Hrvatske dao je ministru znanosti, obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću instrument kakav je tražio od početka mandata. Po hitnom postupku su izglasane izmjene i dopune Zakona o sportu i Zakona o sportskoj inspekciji, koji bi u praksi trebali uvesti više reda i transparentnosti u hrvatski sport.

Prema Jovanovićevim riječima, donošenjem ovih zakona želi se djelovati preventivno, i zbog toga se, između ostalog, predlaže zabrana sudjelovanja u sportskim natjecanjima, organizaciji i vođenju sportskih natjecanja, obavljanje stručnih poslova u sportu, zastupanja pravne osobe, sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva, osobama koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela na kaznu zatvora u trajanju od minimalno šest mjeseci, i to ako je kazneno djelo počinjeno s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda. Također se predlažu suspenzije od obavljanja poslova u sportu za osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djece, odnosno maloljetnika.

Sukob interesa

Jedna od važnijih stavki novog Zakona o sportu je to da se sve odredbe koje se odnose na menadžere u sportu, moraju odnositi i na sve fizičke i pravne osobe sa sklopljenim ugovorom o ulaganju u sportaše i trenere na temelju kojih imaju pravo na dio budućih prihoda. Isto vrijedi i za članove tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje pa se ograničenja i za njih proširuju na osobe ovlaštene za zastupanje sportskog kluba-udruge za natjecanje. Zbog potencijalnog sukoba interesa, osobe koje su u krvnom srodstvu s tim ljudima ne smiju sudjelovati u radu sportskih udruga i klubova.

Dva stupnja

Za poštovanje Zakona o sportu brinut će se sportska inspekcija koja je, doduše, i ranije postojala. Međutim, prijašnjih je godina to bilo tek mrtvo slovo na papiru. Sada je sportska inspekcija koncipirana u dva stupnja. U prvom su sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama, odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport. Inspekcijski postupak pokretat će se po službenoj dužnosti, a odluku tome donosit će ovlaštena osoba za inspekciju u uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu Grada Zagreba, odnosno glavni sportski inspektor.

Sve to moralo bi omogućiti uvođenje reda u hrvatski sport, sankcioniranje prekršitelja Zakona i sprječavanje sukoba interesa. Povrh toga, uvođenje sportske inspekcije s jasnim ovlastima i odgovornostima trebalo bi dovesti do transparentnijeg trošenja novca hrvatskih poreznih obveznika.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno