Tko zove 112 bez razloga, isključuje mu se telefon

Slika korisnika admin
Autor: 
duzs_1
Velimir BRKIĆ
Operateri koji se javljaju na telefon moraju zabilježiti broj pozivatelja

Kako bi spriječio da ljudi bez veze zovu broj 112 i pritom ne snose nikakve posljedice, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut donio je naputak kojim propisuje što sve treba učiniti u slučaju lažnih poziva na spomenuti broj za hitne slučajeve.

Prema tom naputku, ako netko uporno zove 112 lažno dojavljujući nepostojeći hitni slučaj ili prijetnju, odnosno ako uporno nastavlja zvati taj broj, a da se pritom nije dogodilo nešto što ugrožava živote ljudi, njihovo zdravlje, imovinu ili okoliš, smatrat će se da je zloupotrijebio poziv. U tom slučaju, operater koji se javlja na telefon mora zabilježiti broj pozivatelja, datum i vrijeme poziva, njegovo trajanje i tonski zapis. Potom županijski centar 112 od Državnog centra mora zatražiti isključenje pretplatnika iz komunikacijske mreže. Davatelj komunikacijskih usluga dužan je taj zahtjev provesti najkasnije u roku od osam sati od trenutka kad ga je primio. Naputak definira da se radi o isključenju "pri kojemu se pretplatniku ili korisniku usluga onemogućuje odlazni poziv prema broju 112".

Lanjskim je Pravilnikom o jedinstvenom europskom broju za hitne službe, pak, propisano da isključenje traje sedam dana, a ako pretplatnik prekršaj ponovi, bit će isključen na još 30 dana. U slučaju trećeg prekršaja, "operator će njegovu pretplatničku ili korisničku terminalnu opremu trajno isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže te raskinuti pretplatnički odnos, u skladu s općim uvjetima poslovanja".

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno