Doktorski rad obranila Anita Pavić Pintarić

Slika korisnika admin
Autor: 
doktorat_anita pavic pintaric
Tomislav JERAK
Anita Pavić Pintarić

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru jučer je održana javna obrana doktorskog rada mr. sc. Anite Pavić Pintarić. Rad pod naslovom "Frazeološki izrazi za 'malo/'slabo' i 'puno'/'jako' u njemačkom i hrvatskom jeziku" Pintarić je branila pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Talanga, prof. dr. sc. Željka Matulina i prof. dr. sc. Mile Mamić.

Članovi Povjerenstva u svojim ocjenama Vijeću poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru ocijenili su rad pozitivno, kao vriejdan doprinos znanosti.

Anita Pavić Pintarić zaposlena je na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Sudjelovala je na više znanstvenih skupova, a bavi se kontrastivnim proučavanjem frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku, istražuje germanizme u hrvatskom jeziku, te tvorbu riječi u njemačkom jeziku (dijakronijski aspekt).

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno