Od 2008. godine Grad Zadar ne provodi redovita mjerenja

Slika korisnika valentinam
Testiranje kakvoće zraka
Temeljem novog Zakona o zaštiti zraka mjerenje kakvoće zraka na lokalnim postajama nije obveza, već županije i gradovi uspostavljaju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka ako procjene da su razine onečišćenja više od propisanih
Novi Program zaštite zraka izradit će se krajem 2019.

Nakon rušenja brojnih stabala mnogi građani upitali su se kakva je kakvoća zraka u gradu u kojem je sve manje zelenila. Provjerili smo provodi li se u Zadru testriranje kakvoće zraka te smo dobili odgovor kako je 21. prosinca 2015. godine Gradsko vijeće donijelo Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra, za razdoblje od četiri godine. O provedbi Programa izrađuje se izvješće za razdoblje od četiri godine što znači da će se Izvješće po postojećem Programu izraditi koncem 2019. godine.

- Program obuhvaća načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta, ocjenu stanja kvalitete zraka, mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene, mjere za zaštitu zraka, mjere za ublaživanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, mjere za zaštitu ozona, mjere za smanjivanje emisija iz cestovnog prometa, način provedba mjera, redoslijed ostvarivanja mjera, rok izvršavanja mjera i obveznike provedbe mjera, pojasnili su iz resornog upravnog odjela. Dodali su kako se praćenje kvalitete zraka na području Zadra provodilo od 2003. do 2008. godine u lokalnoj mreži na tri mjerne postaje, u Gaženici, na Puntamici te mjerna postaja 3. na Poluotoku.

Mjerenja je provodio Zavod za javno zdravstvo Zadar temeljem Ugovora s Gradom Zadrom, za parametre: sumpor-dioksid, dim, ukupna taložna tvar. Temeljem rezultata analiza, sva tri mjerna mjesta imala su I. kategoriju zraka (što je prema tada važećem Zakonu o zaštiti zraka predstavljalo čist ili neznatno onečišćen zrak.

- Temeljem novog Zakona o zaštiti zraka mjerenje kakvoće zraka na lokalnim postajama nije obveza, već županije i gradovi uspostavljaju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na svom području ako procjene da su razine onečišćenja više od propisanih graničnih vrijednosti odnosno ako procjene da za to postoje opravdani razlozi, pojasnili su iz Grada.

 

 

 

 

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno