Do 2030. Zadar će smanjti emisiju CO2 za najmanje 40 posto

Slika korisnika martinazd
Energetski održivi razvitak grada Zadra
Ukupna emisija CO2, nastala potrošnjom svih energenata u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa na administrativnom području Grada Zadra iznosi 201.504 tone CO2. U konačnici ostvareno smanjenje emisija CO2 za 19 posto u odnosu na baznu 2010. godinu. Najveće smanjenje 20,1 posto, postignuto je u sektoru prometa
Zvonko KUCELIN
Smanjenje emisija CO2 u prometu ostvareno je zbog primjene novih, tehnološki naprednijih i energetski učinkovitijih automobila

Gradsko vijeće Grada Zadra prihvatilo je na prošloj sjednici Odluku o prihvaćanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra. Zadar je pristupio Sporazumu gradonačelnika 28. svibnja 2012. godine čime se obvezao na provedbu Plana 20-20-20 primjenom brojnih mjera energetske učinkovitosti kojima će u konačnici biti ostvaren cilj, smanjenje emisije CO2 za više od 20 posto do 2020. Učinit će se to kroz povećanje energetske učinkovitosti i implementaciju projekata obnovljivih izvora energije. U reviziji se ističe da je 80 posto potrošnje energije i ispuštanja CO2 povezano s urbanom aktivnošću, pa zato lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u ublažavanju učinaka klimatskih promjena.

Ukupna emisija CO2, nastala potrošnjom svih energenata u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa na administrativnom području Grada Zadra iznosi 201.504 tone CO2. U konačnici ostvareno smanjenje emisija CO2 za 19 posto u odnosu na baznu 2010. godinu. Najveće postotno smanjenje postignuto je u sektoru prometa (20,1 %), a zatim u sektoru zgradarstva (18,6 %), dok smanjenje emisija CO2 u sektoru javne rasvjete iznosi 0,6 posto. U sektoru zgradarstva najveći doprinos ukupnom smanjenju emisija CO2 ostvaruju zgrade komercijalnog i uslužnog sektora (34,1 %), za što je zaslužan, osim apsolutnog smanjenja potrošnje finalne energije, prelazak sustava grijanja određenog broja zgrada s lož-ulja na prirodni plin. Smanjenje emisija CO2 u prometu ostvareno je zbog primjene novih, tehnološki naprednijih i energetski učinkovitijih automobila. Smanjene su emisije CO2 svih pogonskih goriva osim dizela, čije su emisije porasle za 6,32 posto. Najznačajnije smanjenje od 43,17 posto je postignuto u emisijama CO2 vozila koje koriste benzin kao pogonsko gorivo. Na drugu stranu, relativno malo smanjenje emisija CO2 u sektoru javne rasvjete dogodilo se zbog većeg broja postavljenih rasvjetnih tijela u razdoblju od 2010. do 2017., čime je povećana i ukupna instalirana snaga javne rasvjete. Zanimljivo je da je unatoč povećanju broja rasvjetnih tijela i povećanju njihove ukupne instalirane snage, potrošnja energije javne rasvjete u 2017. godini manja je od one koja je ostvarena 2010. Rezultat je da je grad Zadar smanjio emisiju CO2 za više od 20 posto.

S tim u svezi Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Zadra nadograđen je novim ciljevima za prilagodbu klimatskim promjenama. Mjere ublažavanja negativnih strana klimatskih promjena razrađivat će se sve do 2030. Glavni cilj Grada Zadra je u tom razdoblju postići smanjenje emisije CO2 za najmanje 40 posto.

Utrošak energije Grada Zadra

Sliku utroška energije Grada Zadra najbolje pokazuje podatak da sve gradske institucije i poduzeća ukupno troše 19.050.556 kWh. Najviše se potroši električne struje 11.526.554 kWh. Na drugom mjestu je lož ulje 4.581.734 kWh. Slijedi prirodni plin s potrošenih 2.866.367 kWh, a najmanje se troši ogrjevno drvo koje proizvodi "svega" 75.900 kWh energije. Najviše, 43 posto energije troše zgrade poduzeća i Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra (JVP). Sportski objekti sudjeluju u ukupnoj potrošnji energije s udjelom od 26 posto, osnovne škole s 18 posto, dječji vrtići sa 7 posto, kulturne ustanove s 4 posto, a najmanje energije troši gradska uprava, svega 2 posto.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno