Zadar vodeći u Hrvatskoj po rastu broja poduzetnika

Slika korisnika martinazd
Broj poduzetnika u cijeloj državi porastao za 30 posto u pet godina
Po zabilježenom rastu broja poduzetnika u razdoblju od 2013. do 2018. godine blago su se isticale Zadarska, Međimurska i Vukovarsko-srijemska županija, a posebno Zadarska županija u kojoj je rast iznosio gotovo 50 posto
Zvonko KUCELIN

Hrvatska gospodarska komora objavila je ovih dana analizu pod nazivom Financijski rezultati poslovanja poduzetnika po županijama. U uvodu navode kako su financijski rezultati poslovanja poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija, u proteklim godinama bili odraz stanja ukupnih gospodarskih aktivnosti, odnosno bili su pod znatnim utjecajem globalne, a nakon toga i krize u domaćem gospodarstvu.

Stoga je u 2010. godini ostvaren prvi negativan financijski rezultat poslovanja svih poduzetnika od 2000. godine, a u godini prije i nekoliko godina nakon toga ukupna je dobit poslovanja bila znatno manja nego u pretkriznim godinama. Također treba napomenuti da je na financijske rezultate poslovanja u pojedinim godinama znatno utjecalo poslovanje pojedinih velikih tvrtki. To se zadnjih godina posebno odnosilo na dio tvrtki koncerna Agrokor koje su obilježili problemi u poslovanju, a za pojedine godine nisu ni predale financijske izvještaje. Tako je primjerice bez njih u 2017. godini ostvarena ukupna dobit u poslovanju svih poduzetnika od 21,9 milijardi kuna, a kada se taj rezultat promatra prema izvještajima predanim za 2018. godinu, dolazi se do ukupnog gubitka poslovanja od 3,1 milijarde kuna.

Zagrebačka polovica Hrvatske

Kada se govori o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika po županijama najveći je nedostatak što se oni promatraju prema sjedištu tvrtki te su još jedan od pokazatelja visoko koncentriranih prema gradu Zagrebu. Broj poduzetnika prema kojem je u gradu Zagrebu smještena približno trećina poduzetnika neznatno odstupa od odgovarajuće raspodjele BDP-a, ali podaci prema kojima je u gradu Zagrebu smještena gotovo polovica od 1000 poduzetnika s najvećim prihodima i prema kojima poduzetnici smješteni u gradu Zagrebu ostvaruju gotovo polovicu ukupnih prihoda poduzetnika, ipak znatnije odstupa od slike regionalne gospodarske aktivnosri prikazane BDP-om.

Kod broja poduzetnika treba napornenuti da zadnjih pet godina sve županije bilježe njihov rast (rast broja predanih, GFI-ja) što je dovelo do rasta broja poduzetnika na nacionalnoj razini od približno 30 posto kada se 2018. uspoređuje s 2013. godinom. Po zabilježenom rastu broja poduzetnika ipak su se blago isticale Zadarska, Međimurska i Vukovarsko-srijemska županija, posebno Zadarska županija u kojoj je rast iznosio gotovo 50 posto. Kod ukupnih prihoda rast je također zabilježen kod svih županija, ali uz velike razlike po županijarna. Točnije, stopa rasta 2018./ 2013. kretale su se u rasponu od 9,1 posto u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do čak 88 posto u Zadarskoj županiji. Naravno, prisutne su velike razlike u visini prihoda, odnosno bazi u 2013. godini, ali relativno su gledano Zadarska, Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska županija u promatranom razdoblju po ostvarenom rastu bile najuspješnije među županijama.

Za zaposlenost kod poduzetnika koji su predali GFI vrijede slični zaključci kao i za ukupne prihode. Prisutne su velike razlike među županijama i trendovi posljednjih godina. U posljednjih pet godina najviše je povećan broj zaposlenih kod poduzetnika koji su predali GFI u Zagrebačkoj, Zadarskoj i Virovitičko-podravskoj zupaniji, a najmanji pozitivan pomak bilježi Bjelovarsko-bilogorska županija u kojoj je broj zaposlenih u 2018. godini bio tek 0,2 posto veći nego prije pet godina.

Konsolidirani financijski rezultat

Konsolidirani financijski rezultat poslovanja poduzetnika ipak je najvažniji financijski pokazatelj koji pokazuje jesu li poduzetnici na nacionalnoj razini ili na razini pojedine županije poslovali pozitivno (s dobiti) ili negativno (gubitkom). Podaci po županijama pokazuju trendove jer je ukupna dobit na nacionalnoj razini sve veća, a broj županija čiji su poduzetnici poslovali s gubitkom je manji nego u 2013. i prethodnim godinama. U svim godinama nakon 2013. ipak su poduzetnici na razini pojedinih županija poslovali s gubitkom, pa su primjerice u 2018. takav negativan rezultat ostvarili poduzetnici iz Šibensko-kninske i Sisačko- moslavačke županije. Na takve rezultate poslovanja u pojedinim županijarna najčešće su utjecali gubici velikih tvrtki koje i inače imaju najveće udjele u rezultatima poslovanja poduzetnika (u 2018. godini je 360 velikih poduzetnika ili 0,3 posto od ukupnog broja, ostvarilo 42 posto ukupnih prihoda i 42 posto ukupne neto dobiti poslovanja svih poduzetnika). Tako su se u županijama čiji su poduzetnici u posljednjim godina poslovali s gubitkom primjerice izdvajali gubici Atlantske plovidbe, Atlasa, TLM-a. Uljanika ili kutinske Petrokemije.

Uspješnost poslovanja poduzetnika u pojednim županijama može se pratiti kroz odnos poduzetnika koji su poslovali s dobiti i onih koji su u pojedinim godinama poslovali s gubitkom. Taj se odnos jednostavno može pratiti visinom udjela poduzetnika koji su poslovali s dobiti, a taj je udio u 2018. godini na nacionalnoj razini iznosio približno 68 posto. Ovaj pokazatelj po županijama pokazuje bolju poziciju gospodarski slabijih županija u odnosu na velike županije. Točnije, u županijama u kojima posluje relativno mali broj poduzetnika uglavnom je prisutan veći udio onih poduzetnika koji su poslovali s dobiti.

Također treba napomenuiti da su i na nacionalnoj razini i na razini županija zadnjih godina prisutni pozitivni trendovi kretanja udjela poduzetnika koji su poslovali s dobiti, odnosno smanjuje se udio poduzetnika koji su poslovali s gubitkom. Po kretanju tog udjela kada se 2018. usporedi s 2014. godinom, najuspješnija je bila Osječko-baranjska županija u kojoj je udio poduzetnika koji su poslovali s dobiti povećan za 8,4 postotna boda.

Velike razlike među županijama

Financijski rezultati poduzetnika po županijama prije svega pokazuju velike razlike medu županijama. Kao kod većine drugih pokazatelja, primat u odnosu na ostale županijc ima grad Zagreb na čije se poduzetnike odnosi gotovo 50 posto ukupnih prihoda poduzetnika na razini RH. Grad Zagreb znatno premašuje ostale županije i po broju velikih tvrtki, tvrtki među 1000 najvećih po ukupnim prihodima, ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika, pa i ukupnom broju tvrtki koje su poslovale s dobiti, ali i onih koje su poslovale s gubitkom. Međutim, po pojedinim pokazateljima poslovanja neke od manjih županija pokazuju se uspješnijima, pa su primjerice poduzetnici iz Vukovarsko-srijemske županije u 2018. ostvarili najveći prihod po zaposlenom, poduzetnici iz Karlovačke županije najveću ekonomičnost poslovanja, a iz Brodsko-posavske županije najveći udio poduzetnika koji su poslovali s dobiti. Pokazatelji poslovanja mogu se prikazati i dinamički, pa se tako pokazuje da su poduzetnici lz Zadarske županije ostvarili kudikamo najveći rast ukupnih prihoda u zadnjih pet godina. Naravno, točno tumačenje takvih rezultata zahtijeva detaljniju analizu poslovanja poduzetnika svake županije. Takoder treba napomenuti da financijski rezultati poslovanja poduzetnika posljednjih godina pokazuju oporavak gospodarskih aktivnosti. Uz rast broja poduzetnika koji predaju godišnje financijske izvještaje, rast prihoda, zaposlenosti kod poduzetnika, ali i poboljšanje konsolidiranog financijskog rezultata. Pojedine se županije ipak izdvajaju od takvih trendova, ali je to uglavnom posljedica poslovanja pojedinih velikih tvrrki koje imaju snažan utjecaj na ukupne financijske rezultate županija u kojima posluju. To se posebno odnosi na gospodarski manje županije u kojima posluje manji ukupan broj tvrtki i mali broj tvrtki koje imaju znatan utjecaj na ukupne rezultate poslovanja u tim županijama. 

Aluflexpack najbolja zadarska tvrtka po prihodima

Kada se gledaju podaci o 1000 najvećih hrvatskih tvrtki po prihodu u 2018. godini, od onih iz Zadarske županije Aluflexpack je na 86. mjestu, što je skok od sedam mjesta u odnosu na godinu prije, daleko iza je na 152. mjestu Tankerska plovidba, ali je to napredak od 25 mjesta, dok je Cromaris na 220. mjestu, čime je po prvi puta ušao na popis najvećih 1000 tvrtki.

ZADARSKA ŽUPANIJA U VRHU I PO RASTU PRIHODA

Zadarska, Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska županija u razdoblju od 2013. do 2018. godine po ostvarenom rastu prihoda bile najuspješnije među županijama

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno