Po zgradi se može dobiti i do 50 tisuća bespovratnih kuna

Slika korisnika admin
Zvonko KUCELIN

Grad Zadar objavio je natječaj za prikupljanje prijava radi sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja i izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti. Riječ je o višestambenim zgradama s 15 ili više stambenih jedinica na području grada Zadra.

Grad Zadar sufinancira samo postojeće građevine, ali ne i one koje su u postupku legalizacije. Pravo na korištenje sredstava Grada Zadra po ovom natječaju mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada ukoliko udovoljavaju uvjetima natječaja. Grad Zadar u proračunu za 2015. godinu za ovu namjenu osigurao je 750 tisuća kuna, a korisnici mogu ostvariti bespovratna sredstva u iznosu do 80 posto prihvatljivih troškova ulaganja za provedbu energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, odnosno najviše 50 tisuća kuna po svakoj višestambenoj zgradi, a u slučaju povezanih višestambenih zgrada najviše 200 tisuća kuna po prijavi.

Broj zgrada kojima će se dodijeliti sredstva Grada Zadra odredit će se temeljem bodovne liste prednosti, a korisnici sredstava dužni su podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ugovora s Gradom Zadrom pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava, a uz to priložiti naravno obimnu dokumentaciju. Natječaj je objavljen na internet stranici Grada Zadra, a prijavitelj daje odobrenje Gradu Zadru da osnovne podatke o njemu i prijavljenom projektu objavi na internet stranici Grada Zadra te u drugim izvješćima.

Pod prihvatljivim troškovima provedbe energetskog certificiranja zgrada podrazumijevaju se troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvještaja o energetskom pregledu i izdavanja energetskog certifikata.

Pod prihvatljivim troškovima izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama podrazumijevaju se troškovi izrade glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade koji sadrži predviđene mjere povećanja EnU, kojim se računski pokazuje ušteda energije projektom predviđenih mjera od minimalno 30 posto.

Radi zaštite vizualnog identiteta Zadra i usklađenosti objekata, Grad Zadar zadržava pravo na određivanje dizajna i boje višestambene zgrade koji će se odrediti tijekom izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno