FINKA: "Namjera je osvijestiti građane o pravima koja imaju kao pacijenti i osnažiti ih da se bore za njih!"

Slika korisnika mkvanja
13. Europski dan prava pacijenata
S. DRAŽIĆ/RADIO ZADAR
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata - Ogranak Zadar, ovaj dan u Zadru obilježava jubilarni deseti put

U Zadru je danas obilježen 13. Europski dan prava pacijenata kojim se svake godine diljem Europe želi podići svijest građana o pravima na području zdravlja, među kojima je jedno od temeljnih prava pristup zdravstvenoj zaštiti.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata - Ogranak Zadar, koja ovaj dan u Zadru obilježava jubilarni deseti put, želi građane Zadra i Zadarske županije na EU Dan prava pacijenata podsjetiti na sva prava koja su im zajamčena Europskom poveljom o pravima pacijenata. Među njima su, primjerice, pravo na preventivne mjere, pravo na sigurnost i pristup informaciji, pravo na izbjegavanje nepotrebne patnje i boli, pravo na individualizirano liječenje, pravo na privatnost i povjerljivost i dr.

Na Narodnom trgu okupili su se tako jučer članovi zadarskog ogranka Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata koji su Zadranima dijelili promotivne materijale kojima su ukazivali na važnost tzv. zdravstvene pismenosti i poznavanja prava koja imaju kao pacijenti.

- Namjera ovog dana je osvijestiti građane o  pravima koja imaju kao pacijenti i osnažiti ih da se bore za svoja prava u svim situacijama kada misle da su im uskraćena, istaknula je dr. Dubravka Finka, predsjednica zadarskog ogranka Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, te naglasila kako su hrvatski građani uglavnom slabo informirani o svojim pravila kao pacijenti, te kako često miješaju prava pacijenata s pravima osiguranika.

Dr. Finka ovom je prigodom istaknula i kako je u tijeku osnivanje udruge "Zadarski pacijenti" koja će, među ostalim, imati i zadaću bolje informiranosti.

Članovima zadarskog ogranka Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata pridružio se i zadarski gradonačelnik Branko Dukić koji je također naglasio važnost poznavanja prava koja imaju pacijenti, kao i njihovo poštivanje.

- U Hrvatskoj imamo dobru zdravstvenu skrb i prava pacijenata nisu u značajnoj mjeri narušena. Problem su liste čekanja, ali i one bi bile manje kad bi bilo manje nepotrebnih pregleda jer se time iscrpljuje zdravstveni sustav, a pravi bolesnici moraju dulje čekati na pregled, upozorio je Dukić i naglasio važnost primarne zdravstvene zaštite i uloge obiteljskih liječnika.

Inače, izazovi održive zdravstvene zaštite u cijeloj Europi, nametnuli su potrebu prepoznavanja i normiranja prava pacijenata u zdravstvenim sustavima EU.

U Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata, poznatija kao "Rimska povelja", koja je u studenom iste godine ratificirana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske unije.

Drugo poglavlje „Rimske povelje“, u kojem je prezentirano 14. prava pacijenata, sastavni je dio Europskog Ustava. EU Povelja prava pacijenata predstavlja temeljna ljudska prava, koja se moraju poštivati prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim sustavima Europske unije.

Na Europski dan prava pacijenata nastoji se ukazati i na važnost digitalizacije zdravstvenog sustava koja je ključna kako bi se u potpunosti dostiglo pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, koja se temelji na vjerovanju da pacijenti imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, koja im je potrebna, uključujući i pravo na prevenciju, promociju zdravlja, rehabilitaciju i palijativnu skrb, a pritom bez rizika osiromašenja. U tom pogledu digitalizacija zdravstva poboljšava dostupnost i efikasnost moderne medicine i omogućava zdravstvene usluge u potpunosti okrenute pacijentu.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno