Štand dobrote na gradskoj tržnici

Slika korisnika mkvanja
Građani za zdraviji okoliš i solidarniju zajednicu
Zamisao je da se višak voća i povrća kao i ono voće i povrće koje je s manjim oštećenjima ostavi na štandu do 13 sati, kako bi ga između 13 i 15 sati mogli skupiti oni kojima je potrebno po vlastitom nahođenju. Po završetku radnog vremena tržnice, službenici tržnice će skupiti hranu koja nije pokupljena i odložiti je u organski otpad.
Štand dobrote s ciljem poticanja solidarnog dijeljenja hrane među ljudima

Na inicijativu anonimne grupe građana te uz podršku  Tržnice Zadar d.o.o., Prirodoslovno - grafičke škola Zadar i udruge  "Eko-Zadar", jučer je na gradskoj tržnici pokrenuta inicijativa "Štand  dobrote" - štand s besplatnim voćem i povrćem s ciljem poticanja solidarnog dijeljenja hrane među ljudima i informiranja o ekološkim i  društvenim posljedicama bacanja hrane.

 U realizaciji ideje su pomogli Tržnica Zadar s ustupanjem mjesta na  tržnici i tehničkom pomoći oko izvedbe, udruga Eko-Zadar sa savjetovanjem i podrškom u realizaciji ideje te Prirodoslovno - grafička škola  Zadar čiju su učenici/e uz stručno vodstvo profesorice osmislili izgled  plakata i letaka.

Kako funkcionira?

Štand dobrote je inicijativa "od ljudi za ljude" i njen uspjeh će ovisiti  o dobroj volji ljudi koji na tržnici prodaju voće i povrće kao i o ostalim  građanima koji imaju viška voća ili povrća te su ga u mogućnosti podijeliti s drugima. Zamisao je da se višak voća i povrća kao i ono voće i  povrće koje je s manjim oštećenjima ostavi na štandu do 13 sati, kako  bi ga između 13 i 15 sati mogli skupiti oni kojima je potrebno po vlastitom nahođenju. Po završetku radnog vremena tržnice, službenici  tržnice će skupiti hranu koja nije pokupljena i odložiti je u organski otpad.

Društvena solidarnost, ekologija i ekonomija su neodvojive komponente.

Ekološka održivost na globalnoj razini postaje jedno od vodećih pitanja koje je nemoguće ostvariti odvojeno od drugih društveno-političkih  i ekonomskih aspekata. Borba protiv nepotrebnog bacanja hrane može  poslužiti kao dobar primjer toga. Naime, na globalnoj razini se otprilike  jedna trećina hrane proizvedene za prehranu ljudi nepotrebno baca ili  gubi. Na razini Europske unije, radi se o oko 90 do 100 milijuna tona  bačene ili izgubljene hrane godišnje. Organizacija za prehranu i poljoprivredu UN-a (FAO) procijenila je da su troškovi nepotrebnog bacanja  hrane na globalnoj razini oko 1 bilijun američkih dolara godišnje –  procjena temeljena na vrijednosti nepotrebno bačenih proizvoda i isplaćenih subvencija za njihovu proizvodnju.

Za solidarnije društvo

Troškovi povezani s okolišem kao što su emisije stakleničkih plinova,  nestašica vode i erozija tla dosežu oko 700 milijardi američkih dolara.  Istovremeno, preko 800 milijuna ljudi na globalnoj razini živi u siromaštvu i nemogućnosti dostatnog prehranjivanja. Samo u Hrvatskoj  gotovo milijun ljudi živi na rubu siromaštva i ne mogu si priuštiti kvalitetan obrok svaki dan.

Inicijative kao “Štand dobrote” mali su doprinos u borbi za solidarnije i održivije društvo i sve su zastupljenije diljem Hrvatske. Nadamo  se da će se ljudi prepoznati u idejama inicijative te da će ona zaživjeti i  u Zadru, poručuju pokretači ovog projekta.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno