Zadar će ugostiti međunarodne stručnjake za skrb o starijima

Slika korisnika admin
Autor: 
Adam VIDAS
Županija će u Proračunu za 2012. za potrebe organizacije seminara za skrb o starima osigurati 6.198,72 eura

Župan Zadarske  županije Stipe Zrilić na ovotjednom je kolegiju donio  odluku o sudjelovanju Zadarske županije u projektu "Stariji i socijalno isključeni  građani u EU" te o prijavi na  natječaj objavljen unutar Programa "Europa za građane  2007. - 2013.".

Zadarska županija ujedno  prihvaća i ulogu partnera spomenutom projektu te će na  proljeće 2012. godine, u sklopu projektnih aktivnosti, u Zadru organizirati međunarodni  seminar stručnjaka za skrb o  starijima i skrb o socijalno isključenim građanima iz različitih regija Europe.

Nastavak starijeg  projekta

Kako se čulo na kolegiju za  organizaciju seminara potrebno je u Županijskom proračunu za 2012. godinu osigurati 6.198,72 eura. Pedeset  posto navedenih sredstava EU  će Zadarskoj županiji uplatiti  unaprijed, a pedeset posto nakon završetka provedbe projekta. Potrebno je osim toga  pokriti i troškove puta te  smještaja i dnevnica za četiri  stručne osobe iz relevantnih  institucija s područja Zadarske županije koje će nazočiti  seminarima u inozemstvu.  Ove bi pak troškove, stava su u  Zadarskoj županiji, trebale zasebno snositi spomenute institucije.

Župan je za pripremu potrebne dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga na  natječaj iz Mjere 2.1 "Mreža  pobratimljenih gradova" unutar Programa "Europa za  građane 2007. - 2013." Europske unije, s rokom za predaju projektnog prijedloga 1.  veljače 2011. godine, zadužio  Upravni odjel za razvoj i europske procese i Upravni odjel  za zdravstvo i socijalnu skrb.

Istaknuto je i da je radi pravodobne prijave projektnog  prijedloga rok za pripremu  dokumentacije i njezino slanje  vodećem partneru Olomouškoj regiji iz Češke Republike 17. siječnja 2011. godine.

Spomenimo da je projekt  "Stariji i socijalno isključeni  građani u EU", koji je inicirala  Olomouška regija iz Češke  Republike, nastavak projekta  "Briga za starije u EU" u sklopu kojega su bila organizirana  dva seminara, jedan u Pečuhu  u Mađarskoj u svibnju 2008.  godine te jedan u Cluj-Napoci  u Rumunjskoj u rujnu 2009.  godine. U drugom projektu  "Stariji građani EU kao aktivni korisnici gerontehnoloških inovacija" bila su organizirana također dva seminara, jedan u Lahtiju u Finskoj  u svibnju 2009. godine te jedan  u Rems-Murr-Kreisu u Njemačkoj u rujnu 2009. godine.

Produbljivanje znanja

U projektu "Stariji i socijalno isključeni građani u EU"  stručnjaci za skrb o starijima i  skrb o socijalno isključenim  građanima iz različitih regija  Europe, kroz organizaciju triju seminara produbit će i podijeliti svoja znanja, posebno o  korištenju gerontehnoloških  rješenja u prevenciji demencije i brizi o socijalno isključenim osobama.

Jedan seminar organizirat  će se u Olomoucu u Češkoj na  jesen 2011. godine, jedan, kako je već spomenuto, u Zadru  na proljeće 2012. godine te  jedan u Kaunasu u Litvi na  jesen 2012. godine.

Demencija i socijalna isključenost su širi europski izazovi s obzirom na starenje europske populacije i socijalnu  situaciju određenih grupa ljudi koja se pogoršava i kao  rezultat trenutačne gospodarske krize. Poboljšanje razine  skrbi za starije i skrbi za socijalno isključene osobe može  doprinijeti povećanju njihovih  mogućnosti u društvu, vodeći  prema društvu jednakih mogućnosti, jer im pruža priliku  za aktivan život dostojan čovjeka. Važno je upoznati se s  odnosom između socijalne politike EU i socijalnih politika  raznih država te je jedan od  ciljeva projekta omogućiti  stručnim sudionicima prikupljanje osobnih iskustava i  znanja o tome kako razne  države ispunjavaju svoje obveze, Zadarska županija prihvatljiv je kandidat za partnerstvo u navedenom projektu s  obzirom na Sporazum o suradnji potpisan 16. travnja  2010. godine s Baranjskom  županijom iz Mađarske, koja  je također partner na projektu, što je jedan od uvjeta iz  natječaja, navodi se među ostalim u obrazloženju ove odluke.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno