Konačni cilj: uspostava ekološke mreže EU

Slika korisnika admin
strasna pec
U neke od projekata ući će i Strašna peć na Dugom otoku

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode posebno se odnose na područja ekološke mreže i različite zahvate koji bi se obavljali unutar njih, posebice one koji bi mogli imati značajan utjecaj na ciljeve njihove uspostave ili očuvanje cjelovitosti ekoloških mreža. U ocjeni prihvatljivosti takvih zahvata posebnu ulogu imaju županijska upravna tijela koja će provoditi postupak kojim će se utvrđivati koliko je neki zahvat prihvatljiv za područja obuhvaćena ekološkom mrežom. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u zadarskoj županiji je u tom pravcu osmislila niz mjera i djelovanje kojima bi se što bolje i učinkovitije provodile zakonske odredbe.

Kako smo saznali od ravnatelja Javne ustanove, Mirka Đinđića, planirana je uspostava kontakata s istorodnim međunarodnim institucijama i institucijama u inozemstvu.

Suradnja s međunarodnim institucijama

- U okruženju zadarske županije, primjerice u Italiji, već dugi niz godina djeluju ustanove za zaštitu vrijednih dijelova prirode i namjeravamo uključiti javnu ustanovu u procese transfera znanja i razmjene iskustava. To je danas najpopularniji, najefikasniji i financijski najisplativiji model usvajanja novih znanja i vještina koji se u državama Europske unije preporučuje i primjenjuje realizacijom konkretnih projekata koji su, prije svega namijenjeni državama kandidatima za članstvo u EU. Stjecanje novih i dragocjenih iskustava u okviru suradnje s inozemnim partnerima može se realizirati uključivanjem Ustanove u rad međunarodnih institucija, odnosno mreža suradnje u području zaštite prirode, ističe Đinđić.

S ciljem ostvarenja ovih namjera JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u zadarskoj županiji će se ove godine kandidirati na niz međunarodnih natječaja i projekata. U to, između ostalih, spadaju projekt održivog razvoja IPA IIIc Adriatic za prekograničnu suradnju s Italijom u kojem sudjeluju i HGK - Županijska komora u Zadru i parkovi prirode s područja naše županije, zatim Projekt ulaganja u zaštitu prirode (NPIP), Projekt UNDP-COAST za područja ekološke mreže Novigradsko i Karinsko more, IPARD program razvoja i poboljšanja ruralne infrastrukture za projekt valorizacije i uređenja puta do Strašne peći na Dugom otoku kao partneri Općine Sali, a kao partneri Općine Kolan na IPA projekt Kolanjsko blato i vodotoci.

Ulaganja u zaštitu prirode

Javna ustanova se, također uključila u pripremu projekta Ulaganja u zaštitu prirode u RH koji kao savjetnik Ministarstva kulture provodi Institut za međunarodne odnose u Zagrebu. Zadaća ovog projekta je procijeniti potrebe za ulaganjima u sustav zaštite prirode: u obrazovanje, infrastrukturu, opremu i objekte, poticanje lokalnog razvoja i očuvanje bioraznolikosti. Konačni cilj je uspostava i provedba ekološke mreže EU, Natura 2000 kao i doprinos svim strukturama zaštite prirode na lokalnoj i nacionalnoj razini za što je u idućem petogodišnjem razdoblju nužno osigurati 20 milijuna eura. Na osiguranju ovih sredstava trenutačno rade stručne skupine Ministarstva kulture i Svjetske banke, tražeći sredstva za potporu i donacije kao pomoć u sufinanciranju lakših investicija, a zajmom od Međunarodne banke za obnovu i razvoj od 20 milijuna eura bi se pokrivalo projekte javnih ustanova u zaštiti prirode u državi.

Zadarska Javna ustanova za taj projekt kandidira nekoliko lokaliteta i to: kanjon Zrmanje za izgradnju recepcije i infopunkta u vrijednosti od 222.840 kuna; vrelo Une za izradu i postavljanje drvene ograde u vrijednosti 600 tisuća kuna i ornitološki rezervat Malo Blato za postavljanje promatračnice i reguliranje postojećeg odvodno-spojnog kanala s akvatorijem mora u vrijednosti 62 tisuće kuna.

Potrebe lokalne zajednice

No učinkovitog održivog korištenja nema bez suradnje sa svim interesnim skupinama i institucijama, kao ni bez uvažavanja potreba lokalne zajednice, kaže Đinđić, tako da će jedna od prioritetnih aktivnosti biti i nastavak institucionalnog jačanja neposredno uključenih u upravljanje i korištenje prostorom kako bi se spriječilo, ili makar svelo na najmanju mjeru, negativne posljedice nekontroliranog korištenja u zaštićenim područjima ili onima kandidiranima za zaštitu te posebice onima zaštićenima Nacionalnom ekološkom mrežom. U tom cilju JU nastavlja s redovitim sastancima s ključnim korisnicima prirodnih dobara, kao što su Hrvatske šume, Hrvatske vode, Hrvatske ceste i slične institucije s ciljem razvijanja partnerskih odnosa. U ovoj se godini planira ojačati suradnju s jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata koji u sebi sadrže i dijelove koji su vezani uz rad JU te njezinu ulogu u održivom ruralnom razvoju zadarske županije.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno