Simboličan pad stope nezaposlenosti u Zadarskoj županiji

Slika korisnika admin
Adam VIDAS
Nezaposleni se brišu iz evidencije, ali pitanje je koliko ih zaista radi

Na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zadar, krajem ožujka 2011. godine, bilo je evidentirano 11.906 nezaposlenih osoba. U odnosu na stanje krajem prošlog mjeseca to je smanjenje za 2,16 posto, dok je u odnosu na ožujak 2010. smanjenje za 1,29 posto. Padu broju nezaposlenih u Zadarskoj županiji odraz je sezonskog zapošljavanja  potpomognuto popisom stanovništva.

Promatrajući nezaposlenost po ispostavama u Zadru ima 8.585 evidentiranih nezaposlenih osoba. Zadar slijedi Biograd gdje evidentirano 958 nezaposlenih osoba, zatim Gračac sa  733, Benkovcu 693, Obrovac 604 i Pag sa 333 nezaposlene osobe. U odnosu na stanje krajem prošlog mjeseca u Obrovcu je zabilježen porast nezaposlenosti i to 0,83 posto, dok je u ostalim ispostavama zabilježen pad nezaposlenih i to u Zadru 1,27, Benkovcu 12,61, Biogradu n/m 1,64, Pagu 4,03 i Gračacu 3,68 posto. U odnosu na ožujak 2010. godine porast nezaposlenih zabilježen je u Zadru, Obrovcu i Pagu, dok je u Benkovcu, Biogradu i Gračacu zabilježen pad nezaposlenih.

U ožujku s evidencije Zavoda brisane su 1.134 nezaposlene osobe. Od tog se je broja 527 osoba ili 46,47 posto zaposlilo, 8 je registriralo obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva, 67 je uključeno u program obrazovanja od strane Zavoda, 34 posto je ostvarilo pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu, 5 je ostvarilo mjesečni primitak, odnosno dohodak od samostalne djelatnosti koji je veći od najniže mjesečne osnovice. Njih 195 je brisano zbog nejavljanja u dva uzastopna roka Zavodu, 42 je odjavljeno s evidencije, 128 ne traži aktivno posao, 40 je odbilo zaposlenje koje odgovara procijenjenim psihofizičkim sposobnostima, a duže od 12 mjeseci se vodi u evidenciji Zavoda, 18 je odbilo zaposlenje koje odgovara stručnoj spremi i radnom iskustvu do utvrđivanja profesionalnog plana itd.

Krajem izvještajnog mjeseca bilo je evidentirano 6.755 nezaposlenih žena, što je  1,96 posto manje nego krajem prošlog mjeseca i 4,79 posto manje nego krajem ožujka prošle godine. Udio žena u ukupnoj nezaposlenosti krajem ožujka iznosio je 56,74 posto, a krajem istog mjeseca prošle godine  58,82 posti. Broj nezaposlenih muškaraca krajem ožujka bio je 5.151, što je 2,42 posto manje nego krajem prošlog mjeseca i 3,70 posto više nego krajem ožujka prošle godine. Udio muškaraca u ukupnoj nezaposlenosti krajem ožujka bio je 43,26 posto, dok je krajem istog mjeseca prošle godine bio 41,18 posto.

Dobna struktura nezaposlenih krajem ožujka bila je: 15-19 godina 3,83 posto, 20-24 godine 11,66 posto, 25-29 godina 13,58, 30-34 godine 11,86, 35-39 godina 10,10, 40-44 godine 10,66, 45-49 godina 10,95, 50-54 godine 12,05, 55-59 godina 11,27, te preko 60 godina 4,03 posto.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno