Druga ovogodišnja Smotra

Slika korisnika admin
Smotra

Nedavno je iz tiska izašao novi  broj "Zadarske smotre", časopisa  za kulturu, znanost i umjetnost  kojeg već više od šesdeset godina  izdaje zadarski ogranak Matice  hrvatske. Riječ je dakle o drugom  broju 61. godišta, odnosno drugom broju u tekućoj 2012. godini.  Novi broj smotre ima 232 stranice  uključujući nekoliko posljednjih s  ilustracijama izdanja Matice hrvatske - Ogranka u Zadru.

Tematski je novi broj "Smotre"  podijeljen na rubrike: poezija; studije, rasprave, eseji; proza, putopis; prijevod; memorablije;  obljetnice; im memoriam; osvrti i  prikazi; kronika. U rubrici poezije  nalaze se pjesme Anke Žegar te  tekst "Bilješka o Anki Žegar" Josipa Lisca. Među studijama, raspravama, esejima nalaze se tesktovi Stjepana Krasića "Rajmund  De Vineis (oko 1330.-1339.) -  Osnivač Generalnog učilišta u Zadru", Ivana Armande "Dubrovački  dominikanac Grgur Budisaljić -  teolog i komentator zbirke 'Decretum Gratiani'", Vjekoslava  Ćosića "Francuska gramatika Šime  Starčevića", Josipa Lisca "Veliki  šibenski sin Vinko Nikolić, Uz  100. obljetnicu rođenja", Gordane  Čupković "Imaginarij soc-šlagera",  Ivana Pederina "Bildungsroman o  obitelji, Thomas Mann, 'Buddenbrooks'", te Ladislava Radulića  "Kako je poginuo Camus?".

Slijede rubrike proze sa pričama  Ante Zirduma, putopisa "Pašman  barjak vije" Joze Vrkića, prijevoda  sa tekstom Johna Miltona "Izgubljeni raj (Knjiga četvrta)", memorablija sa tekstom Tomislava  Marijana Bilosnića "Kad bi zaželio  pogriješiti, pisao bih pjesme", te  tekst "Uz 80. rođendan Ante Tonija Valčića" Sanje Vulić u rubrici  obljetnice.

Tekstovi Tomislava Meštrića  "Tomislav Maričić Kukljičanin - in  memoriam (4. 8. 1929. - 23. 8.  2011.)", Šimuna Muse "In memoriam. Miroslav Šicel (1926. -  2011.)" i "In memoriam. Josip  Barković (1918. - 2011.)" ispunjavaju rubriku in memoriam.

Kao što je i uobičajeno najviše je  radova u rubrici osvrti i prikazi.  Nju čine tekstovi Zvjezdane Strike  "Obilje povijesnih podataka, Carlo  Federico Bianchi, 'Kršćanski Zadar, sv. 2'", Josipa Lisca "Arbanasi i  Aleksandar Stipčević, Aleksandar  Stipčević, 'Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa'", S. Terezije Zemljić "Neizbrisivi tragovi prisutnosti, Fra Srećko Badurina - Fra  Antun Badurina, 'Naš papa'",  Branka Kasala "Reprezentativni  zbornik, 'Zbornik Stijepa Obada'",  Stijepe Obada "Zadar u novijoj  hrvatskoj povijesti, 'Prošlost Zadra IV.'" Jure Šućura "Dva sveska  arheološkog časopisa, 'Archeologia Adriatica 3. i 4.'", Livia Vidova  "Urbanizam i likovnost, 'Prošlost  Zadra IV., Zadar za austrijske  uprave'", Marijane Tomelić-Ćurlin  "Dva jezikoslovca 20. stoljeća,  Blaž Jurišić - Mate Hraste, 'Rasprave i članci. Stoljeća hrvatske  književnosti'", Valtera Tomasa  "Vrijedni doprinosi Gorana Filipija sustavnom istraživanju balkanske rumunistike, Goran Filipi,  'Istrorumunjske etimologije'", Ivice Vigata "Zabrane staroslavenskoga bogosložja kao dokazi opstojnosti glagoljaštva u Rijeci,  Darko Deković, 'Istraživanja o riječkom glagoljaškom krugu'", Željke Fink-Arsovski "Dva slavistička  zbornika: značajan iskorak u  proučavanju slavenskih jezika,  'Slavenski jezici u usporedbi s  hrvatskim I. i II.'", Nedjeljke Balić-Nižić "Hrvatska književnost u  talijanskom ruhu, Valter Tomas,  'Hrvatska književna baština u zadarskom tjedniku La Dalmazia  (1845. - 1847.)'", Martine Petranović "Bogatstvo hrvatske kazališne likovnosti, Ana Lederer -  Martina Petranović - Ivana Bakal,  '100 godina hrvatske scenografije i  kostimografije (1909. - 2009.)'",  Vedrane Valčić "Poetske posebnosti kazališta lutaka Zadar, Teodore Vigato, 'Svi zadarski ginjoli'", Teodore Vigato "Ančićev  zbornik, 'Zbornik o Ivanu  Ančiću'", Milana Bešlića "Kontekstuiranje Zidićeva pjesništva,  Igor Zidić, 'Kost i gozba'", Ivane  Zekić "Ostavština rodnome kraju,  Mladen Bjažić, 'Ma da ne bi'",  Patricka Levačića "Večera kao simbol prijelaza u novi svijet, Vesna  Mrša, 'Sve te večere & putopisni  vrememeplov sa slikama'", te Ive  Kalinskog "O romanu 'Hod  Fužinom' Zlate Bujan-Kovačević".

Novi broj "Zadarske smotre" završava rubrikom kronika koju čine  tekstovi Božidara Šimunića "Za  dostojnije mjesto hrvatskomu jeziku i jezikoslovlju u nas i u  svijetu" te Dijane Ćurković "Zagrebački lingvistički krug  2010./2011.".

Glavni i ogodovorni urednik je  Josip Lisac, dok uredništvo čine  još Miranda Levanat-Peričić, Ladislav Radulić, Ante Uglešić, Adnan Čirgić i Zvjezdana Strika.  Nova "Smotra" je tiskana u 600  primjeraka, cijena pojedinog primjerka je 50 kuna, dok godišnja  preplata iznosi 150 kuna

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno