Riba će se iskrcavati u Gaženici, Lamjani, Biogradu i Šimunima

Slika korisnika admin
ribari
Sebastian GOVORČIN
Prezentaciju je vodila Ana Lukin iz Uprave ribarstva PJ Zadar

Obrtnička komora Zadarske županije u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za ribarstvo organizirala je jučer prezentaciju na temu "Predstavljanje baze podataka sustava prve prodaje proizvoda ribarstva za prve kupce".

Prezentacija se temelji se na Pravilniku o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama koji propisuje uvjete i način stavljanja ribe na za to određenim mjestima te dostavu potrebne dokumentacije u određenom vremenu (prodajni list, izjava o skladištenju ribe).

Navedenu dokumentaciju od 1. siječnja 2009. godine bit će potrebno dostavljati u elektronskom obliku, putem web aplikacije izravno u elektronsku bazu podataka.

Jednosatnu prezentaciju vodila je Ana Lukin iz Uprave ribarstva PJ Zadar. Cilj porezentacije bio je upoznavati prve kupce (trgovce, ugostitelje i ribare koji svoju ribu prodaju krajnjem potrošaču) s radom u aplikaciji u informacijskom sustavu morskog ribarstva koji uključuje registar flote (aplikacija za djelatnike uprave za ribasrsvo), registracija za prvokupce ribe i prvokupci ribe - upute za korištenje.

Pravilnikom su propisan iskrcajna mjesta koja mogu biti unutar luke otvorene za javni promet ili luke posebne namjene u skladu s posebnim propisima. Iskrcajan mjesta definiraju jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a na području Zadarske županije bila bi u Gaženici, Lamjani, Biogradu i Šimuni. Iskrcajna mjesta moraju imati nesmetan prilaz teretnim vozilima s konene strane, odnosno ribarskim plovilima s mora. Ribari smiju stavljati ribu u prvu prodaju samo na za to određenim mjestima, osim u slučaju prodaje poznatom prvom kupcu. Pravilnikom je propisano da ribari moraju dostavljati Izjave o iskrcaju s podacima po vrsti i količini ribe resornom Ministarstvu roku od 48 sati od obavljenog iskrcaja.

Kao novitet u ribarstvu uvode se očevidnik o gospodarskom ribolovu i izvješća o ulovu koja moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru. Očevidnik o gospodarskom ribolovu za male ribolovne alate i sakupljanje morskih organizama obvezni su voditi osobe koje obavljaju ribolov plovilima iznad 10 metara dužine, a u izvješće vlasnici plovila do 10 metara. U obrazac očevidnika unose se podaci o količini ulova i ribolovnom naporu, a podaci moraju biti uneseni prije iskrcaja ulova ribe i najkasnije 24 sata od iskrcaja ulova ribe iz plovila.

Podaci iz očevidnika i izvješća koja dostavljaju ovlaštenici povlastice koriste se u svrhu utvrđivanja racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim organizmima te u svrhu znanstvenih istraživanja.

Dragana GLAVOČIĆ

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno