Grad Zadar financira 81 klub, 41 udrugu i 24 trenera

Slika korisnika admin
Ivan JAMIČIĆ
Radovan Dunatov, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i sport

Grad Zadar i iduće, 2016. godine sufinancirat će KK i NK Zadar te još 79 sportskih klubova, 30 udruga sportske rekreacije, 11 udruga  osoba s invaliditetom, ali i 24 sportska trenera.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i sport Radovan Dunatov izrazio  je zadovoljstvo godinom na izmaku istaknuvši kako je Grad uspio svim  sportskim klubovima isplatiti sredstva te da je kao neizvršena preostala  još samo uplata za prosinac.

Dunatov je pojasnio i ustaljenu proceduru prema kojoj prvo treba izglasti proračun, pa objaviti natječaj za financiranje programa u sportu  kojega odobrava Gradsko vijeće.

- Na taj bi način već stigao travanj, a mi ne bismo uspjeli isplatiti niti lipe. Stoga smo u dogovoru s nadležnim ministarstvom raspisali natječaj i  prikupili aplikacije od sportskih udruga i klubova. Nakon usvajanja proračuna, bit će formirano povjerenstvo za raspodjelu sredstava u sportu.  Sve će biti objavljeno, pa i sastav povjerenstva i iznos sredstava, izjavio je  Dunatov ističući da njegov Upravni odjel ima rendgensku snimku stanja  u zadarskom sportu sa svim potrebnim podacima i troškovima klubova i  udruga koje Grad financira.

Naglasio je kako potrebe sporta neće biti financirane u 100-postotnom iznosu već da će Grad osigurati dobar dio sredstava za potrebe klubova i sportskih udruga.

- S obzirom na sve držim kako je naš Upravni odjel zaosta odradio dobar posao, a posebice kad uzmemo u obzir da lokalna samouprava financira 48, a država svega osam posto potreba sporta, a preostali iznos  prikuplja se članarinama i donacijama, izjavio  je Dunatov u želji da što  više približi tešku situaciju oko financiranja sportskih klubova i udruga.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno