Zadarskom otočnom zdravstvu 1,9 milijuna kuna

Slika korisnika valentinam
Zdravstvena zaštita na otocima
Od aktivnosti je do sada završena ugradnja platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću na zgradu ordinacije u Žmanu te manji infrastrukturni radovi na ordinaciji u Povljani. Vrijednost tih radova je oko 600 tisuća kuna
Ordinacija u Žmanu jedna je od onih koje su modernizirane

Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA, koja se posljednjih godina etablirala kao središnje mjesto gdje se pripremaju projekti koji se kandidiraju za financiranje iz EU fondova trenutno provodi nekoliko za šire građanstvo važnih projekta. Kako veliki dio Zadarske županije zauzimaju otoci, koji su uglavnom slabo naseljeni, pa je time i razina zdravstvene skrbi na njima ograničena, trenutno se provodi projekt „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije“.

Bespovratna europska srerdstva

Vrijednost aktivnosti koje će se provoditi je 1,9 milijuna kuna, a od kojih je čak 1,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ostatak se sufinancira iz županijskog proračuna.

Projekt provodi Odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade s partnerom Domom zdravlja Zadarske županije, dok Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, koja je sudjelovala u pripremi i pisanju projekta osim što je sudjelovala u pripremi i pisanju ima ulogu i vanjskog stručnjaka za provedbu projekta.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja što se planira postići nabavom dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme kojom se doprinosi proširenju usluga primarne zdravstvene zaštite na otočnom području Zadarske županije, a time smanjivanju upućivanja pacijenata u bolnice za 5 posto.

Obilje opreme

- Od aktivnosti je do sada završena ugradnja platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću na zgradu ordinacije u Žmanu te manji infrastrukturni radovi na ordinaciji u Povljani. Vrijednost tih radova je oko 600 tisuća kuna. Završene su dvije nabave za dijagnostičko-terapijsku opremu i medicinsko-tehničku opremu te je tako ginekološka ordinacija u Pagu dobila ginekološki ultrazvuk i pripadajuću sondu, a uskoro se očekuje i dostava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinske opreme vrijedne milijun kuna i to za ordinacije obiteljske medicine na Viru, Istu i Molatu, Neviđanama i Božavi, kazao je Bernard Maruna, pročelnik Odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije.

Pojasnio je kako je u pitanju oprema koja se koristi u ordinacijama obiteljske medicine poput prenosivih EKG aparata, otoskopa, oftalmoskopa, aspiratora, mobilnih aparata za davanje kisika s pripadajućim setovima za reanimaciju, kirurških lampi i setova za malu kirurgiju, spirometara, sterilizatora, lampi za terapiju kroničnih rana, stolnih tlakomjera, liječničkih torbi za pregled, opreme za reanimaciju, mjernih stanica za visinu i težinu, ormara za instrumente i stolova za preglede, spirometri i EKG-i.

- Osim opreme za djelatnost obiteljske medicine i djelatnost zdravstvene zaštite žena, nabavit će se i oprema za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite - stomatološka stolica s pripadajućim instrumentima u Pagu, kazao je pročelnik Maruna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno