Kazne za kršitelje novih propisa

Slika korisnika admin
Azil Benkovac
Adam VIDAS
Hvatanje napuštenih pasa i mačaka morat će se obavljati upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja

Gradskom vijeću Zadra gradonačelnik grada Zadra uputio je prijedlog o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama.  

Na temelju Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu, Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča te Pravilnika o opasnim psima, Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis, Pravilnika o označavanju pasa te Statuta Grada Zadra, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo izradio je prijedlog koji će u srijedu biti stavljen na razmatranje i odlučivanje Gradskom vijeću.

Važeću Odluku o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama Gradsko vijeće je donijelo još 2000. godine, dakle prije osam godina.

Novčana kazna

Kako su propisi koji reguliraju ovu problematiku pretrpjeli znatne promjene ili su doneseni novi, pripremljena je nova odluka koja će uvažiti nastale promjene te ispraviti nedorečenosti Odluke donesene 2000. godine.

Ako ovaj prijedlog o uvjetima i načinu držanja pasa bude usvojen, posjednik psa pri izvođenju psa na javne površine morat će imati propisanu ispravu o upisu pasa, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati. Ako posjednik psa postupi protivno ovoj odredbi, kaznit će se novčanom kaznom u visini od 150 kuna.

U stambenim zgradama s više zasebnih stambenih jedinica, po ovom prijedlogu dopušteno je u stanu držati samo po jednog odraslog psa ili mačku. Pod pojmom "odrasli" pas podrazumijeva se pas stariji od devet mjeseci. U obiteljskoj kući također je dopušteno držati najviše dva odrasla psa ili mačke. U slučaju nepoštovanja ovog pravila, posjednik psa ili mačke će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana.

U protivnom, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

Po novom prijedlogu, ako on u srijedu na Gradskom vijeću bude usvojen, posjednik će prilikom izvođenja svog psa na javne površine obvezno sa sobom morati nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati. U slučaju krešnja ove odredbe posjednik psa kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna. Također, posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegova psa. U protivnom kaznit će se novačnom kaznom u iznosu od 500 kuna.

Izvan stana i dvorišta obiteljske kuće pas mora imati na glavi zaštitnu brnjicu. Ako se radi o psima patuljastih pasmina i onima koji zbog anatomski neprilagođene građe glave ili čeljusti ne mogu nositi brnjicu, psi se moraju izvoditi na uzici koja odgovara veličini i snazi psa. U slučaju kršenja ovih odredbi predviđene su novčane kazna u visini od 300 kuna.

Ne puštati pse bez nadzora

Posjedniku psa zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse u građevine javne namjene, zatim u trgovine, tržnice, groblja, dječja igrališta, športske i rekreacijske terene, sajmove, javne skupove, plaže, kupališta i slično. Zabranjuje se i izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvjetnjaci, travnjaci ili povrtnjaci, u protivnom posjednik psa kaznit će se visokom novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna.

Po članku 17. ovog prijedloga, slijepa osoba može koristiti psa vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njime se kretati na javnim mjestima.

Što se tiče postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama, hvatanje pasa i mačaka mora se obavljati na najprikladniji način, upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja. Grad Zadar isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni psi.

Troškovi hvatanja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka, njihovo čuvanje u skloništu za životinje kao i nad njima provedenim veterinarsko-higijenskim i zdravstvenim mjerama podmiruje, ako je poznat, posjednik životinje, a u svim drugim slučajevima troškovi se podmiruju iz Proračuna Grada Zadra.

Kako saznajemo od stručne suradnice za informiranje i protokol Grada Zadra Ivane Dadić, ovaj prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama, u srijedu će biti stavljen pred Gradsko vijeće koje će odlučiti hoće li prijedlog prihvatiti ili ne. Ako prijedlog bude prihvaćen, kako ističe Dadić, njegove će se odredbe poštovati i primjenjivati.

- Ako prijedlog Gradsko vijeće prihvati te on stupi na snagu, sukladno odredbama ovog prijedloga kažnjavat će se oni koji ne budu poštovali odredbe. Važeća odluka o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama donesena je još 2000. godine pa mislim da je ova nova odluka potrebna kako bi se što bolje regulirala ova problematika, kazala je Dadić te dodala da se ovom odlukom nastoji uputiti apel prema svima onima koji imaju pse ili mačke, a ne skrbe dovoljno dobro o njima.

- Nastojimo potaknuti građane da ne puštaju pse bez ikakvog nadzora te da vode računa o tome da njihovi psi ne ugrožavaju ostale građane, zaključila je Dadić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno