Poslovnim zonama Ministarstvo odobrilo 6,2 milijuna kuna

Slika korisnika admin
zupanija_4
Vedran SITNICA
Županijsko poglavarstvo odlučilo financijski pomoći samostanu Sv. Margarite u Pagu za pokrivanje dijela troškova rada Čipkarske škole

U Maloj vijećnici Doma županije jučer je održana 66. sjednica Županijskog poglavarstva u nazočnosti župana Stipe Zrilića, dožupana Đanija Bunje i Josipa Miletića te članova Poglavarstva. Na sjednici se ponajviše raspravljalo o pitanjima vezanim uz financiranje županijskih i lokalnih cesta, o ulaganjima u osnovne i srednje škole te o smanjenju pojasa pomorskog dobra u Općini Preko.

Ceste i klaster ugostitelja

Sjednicu Županijskog poglavarstva otvorio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Mile Fabijan, predloživši davanje mišljenja na Izmjene i dopune financijskog plana i Plana održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije za 2008. godinu.

- Za postupak redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta planira se povećanje sredstava koja sada iznose 29,727.474 kuna. Razlog tome je što je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta na području Županije povećan broj kilometara županijskih i lokalnih cesta za 80 kilometara, kazao je Fabijanić. U radu za 2008. godinu predlaže se izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, a planiraju se sredstva u iznosu od 7,889.982 kuna kako bi se zaustavilo daljnje propadanje najugroženijih dijelova županijskih i lokalnih cesta koje je moguće sanirati planiranim iznosom sredstava. Planirane dionice za izvođenje radova izvanrednog održavanja odnose se na dionice Nin (D306)-Murvica-Zemunik Donji, Ž6014-Zemnunik Gornji-Škabrnja-Zapužane-Miranje(Ž6064), Donje Raštane-Sikovo i Potkosa-Goleš-D502.

- Za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta planira se ukupno 5,320.000 kuna, pojasnio je Fabijanić.

Planira se rekonstrukcija Puta Nina čija se vrijednost radova procjenjuje na 300.000 kuna, Mosta Krupa 1,720.000, Mosta Zrmanja 800.000 i D109 Sali 500.000 kuna.

- U objektima predviđenim za održavanje, građenje i rekonstrukcije dodan je samo jedan objekt, a riječ je o izgradnji kružnog toka na križanju Ulica Nikole Tesle, Domovinskog rata i Benka Benkovića, zaključio je Fabijanić.

Potom je na sjednici Vedrana Kevrić, zamjenica direktorice Razvojne agencije Zadarske županije, iznijela pridjedlog o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Razvojne agencije Zadarske županije za 2009. godinu, koji je jednoglasno prihvaćen. Kevrić je istaknula da Agencija nastavlja s aktivnostima započetima 2008. godine.

- Tijekom ove godine pokrenuta je inicijativa te su kontaktirani proizvođači i veletrgovci voća i povrća. Od istih je pokazan interes za udruživanjem u klaster smanjenja tržišnog rizika i ekonomičnijeg poslovanja. Razvojna agencija će ovoj skupini gospodarstvenika osigurati svu potrebnu stručnu pomoć pri osnivanju klastera koji se planira u prvom kvartalu 2009. godine. Također postoji inicijativa za osnivanjem klastera Zadarskih ugostitelja, kazala je Kevrić.

Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Veletržnica ribe Biograd n/M d.o.o. za ulov i trgovinu ribom iznio je Jerolim Uroda, pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, kazavši da veletržnica svoju relevantnost temelji na prioritetima zajedničke ribarske politike EU koji sadrže uvjete organizacije tržišta kao standarda za ribu i riblje prerađevine te programu Vlade RH, koja je pokrenula program modernizacije ulova ribe i izgradnju lanca ribarskih veletržnica. Glavna ciljana skupina ovog projekta su mali i srednji poduzetnici koji se bave ulovom ribe.

Biogradska Veletržnica ribe

- Suvlasnici i upravljači tvrtkom bit će Udruga ribara, Zadarska županija, Grad Biograd n/M i Vlada RH, i to svaki s udjelom od 25 posto. Kao inicijator i nositelj Projekta Grad Biograd n/M preuzet će sve obveze tijekom izgradnje, zaključio je Uroda. Na sjednici je prihvaćen ugovor o osnivanju trgovačkog društva Veletržnica ribe Biograd n/M d.o.o. za ulov i trgovinu ribom. Zadarska županija preuzima temeljni ulog u iznosu od 10.000 kuna.

Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, za uzgoj tuna, kapaciteta do 500 tona godišnje, na lokaciji akvatorija između otočića Fulija i Kudica ukupne površine 120.000 metara četvornih, izvijestio je Jerolim Uroda.

- Za početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade predlažemo iznos od 1 kune po metru četvornom zauzetog prostora godišnje, a promjenjiva dijela u iznosu od 0,50 posto od ukupnog godišnjeg prihoda, naglasio je Uroda. Jednoglasnom odlukom članova Poglavarstva objavljuje se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesija na pomorsko dobro.

Zaključak o prijedlogu za smanjenje pojasa pomorskog dobra na dijelu K.O. Poljana i K.O Sutomišćica jednoglasno je donesen. Nazočne članove Poglavarstva izvijestio je Olivio Meštrović, predsjednik Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije.

Članovi Poglavarstva jednoglasno su usvojili izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u osnovne škole.

Zaključeno je da se ovom odlukom mijenja Plan rashoda za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola. Zbog dodatnih ulaganja na građevinskim objektima ušteđeno je 358.075 kuna. Na prijedlog Poglavarstva izvjesna svota novca bit će raspoređena na sedam osnovnih škola Zadarske županije, od kojih su škole u Gračacu, Neviđanima, Pridragi i u Biogradu dobile najviše sredstava. Također, usvojene su izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u srednje škole.

Županijsko poglavarstvo donijelo je odluku da se samostanu Sv. Margarite u Pagu za pokrivanje dijela troškova rada Čipkarske škole dodijeli financijska pomoć u iznosu od 22.800 kuna.

Odlučeno je o raspoređivanju sredstava namijenjenih za sufinanciranje izrade geodetskih karata, točnije urbanističkih planova uređenja na području općine Pašman. Nazočne je izvijestio Olivio Maštrović, kazavši da je Općina Pašman donijela odluku o pokretanju postupka izrade tri urbanistička plana uređenja, i to GP u uvali Zdrelašćica, GP naselje Mrljane i GP naselje Dobropoljana-sjever. Općini Pašman odobrena su sredstva u iznosu od 50.000 kuna za sufinanciranje geodetskih karata.

Po završetku sjednice pročelnik za gospodarstvo Zadarske županije Mate Bilaver izvijestio je nazočne o javnom pozivu za "Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2008. godinu", koji je u svibnju ove godine objavilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Jedinice lokalne samouprave kandidirale su svoje zone za bespovratnu potporu u ukupnom iznosu od 52,074.454 kune. Radi se o poduzetničkim zonama Novi Stankovci, Industrijska zona (nositelj Grad Biograd na Moru), poslovna zona Grabi, gospodarska zona Murvica-jug, poslovna zona Šopot, proizvodno-industrijska zona Duševića mlin, poduzetnička zona Poljica Brig, poslovna zona Primat, proizvodno-poslovna zona Vukovac.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je odlukom od 28. listopada 2008. godine odobrilo sredstva za zone Novi Stankovci, Industrijska zona (nositelj Grad Biograd na Moru), poslovna zona Grabi, gospodarska zona Murvica-jug, poslovna zona Šopot, poduzetnička zona Poljica Brig i poslovna zona Primat u ukupnom iznosu od 6,200.000 kuna. Jedino je poslovna zona Grabi od zatraženih 3,250.000 kuna dobila pibližnu svotu od 2,200.000 kuna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno