PROMET NA POLUOTOKU Za 50 posto smanjen broj nedozvoljenih ulazaka

Slika korisnika mkvanja
Grad dobio rezultate najnovije studije dostave robe
Uvođenjem kontrole ulaza video nadzorom, porastao broj zahtjeva za odobrenja ulaska u pješačku zonu, riječ je o 50 novih odobrenja za dostavna vozila u odnosu na godinu prije, te se smanjio broj vozila koja ulaze na Poluotok izvan dozvoljenog vremenskog perioda, kaže pročelnik Erlić
Marin GOSPIĆ
Do sljedeće sezone u planu je ugradnja mobilnih fizičkih barijera na ulazima u pješačku zonu Poluotok

Grad Zadar ovih je dana dobio rezultate studije koju su još  ovog ljeta naručili od nezavisne agencije iz Korivnice koja je za njih radila i studiju urbane logistike. Studija je provedena na temelju ankete  među građanima Zadra nakon što je uveden novi režim s pretovarnim  mjestima i terminima ulaska vozila na Poluotok. Gradski pročelnik za  EU fondove, Šime Erlić, tada je napomenuo kako je anketa plaćena europskim novcem iz projekta Spayer, a analizu novih mjera dostave na  Poluotoku uveli su kako bi kroz egzaktne brojke vidjeli razliku kretanja  dostavnih vozila ovog kolovoza u odnosu na prošlogodišnji.

 Anketa je rađena tri dana, a građane su pitali jesu li zadovoljni novim  načinom dostave, sve s ciljem dodatnih mjera koje bi osigurale što kvalitetniji promet Poluotokom. No, i prije rezultata analize u Gradu su  uočili da je situacija ove sezone značajno bolja jer više nema onakvih  gužvi budući da se vozači dostavnih vozila drže pravila. Potvrdili su to i  podaci o prekršajima kojih je prošle godine bilo svakodnevno, a sada su  iznimka. No, tu je još jedan pokazatelj koji govori koliko se situacija popravla, a to je korištenjepretovarnih mjesta kojima se sve više tvrtki koristi za dovoz robe na Poluotok.

Provedena terenska istraživanja

O najnovijim rezultatima "Analize utjecaja mjera za regulaciju prometa i poboljšanje procesa dostave robe na području pješačke zone Poluotok" pročelnik Erlić kaže:

- Grad Zadar izradio je Studiju održive logistike na području Poluotoka  u svrhu određivanja adekvatnih mjera za regulaciju prometa i poboljšanje procesa dostave robe na području pješačke zone Poluotok u Zadru, sve s ciljem smanjenja broja nekontroliranih ulazaka na područje  Poluotoka. Temeljem ovog dokumenta kroz 2018. godinu provedene su  sljedeće mjere: Izmijenjena je Odluka o određivanju i uređenju prometa  na području Poluotoka, formirana su pretovarna mjesta izvan pješačke  zone, omogućena je dostava uz pomoć teretnih kolica, te je povećana  kontrola ulaza i izlaza postavljanjem kamera. Kako bi se provela analiza  učinkovitosti navedenih mjera napravljena je dodatna analiza u kolovozu ove godine, odnosno provedena su terenska istraživanja kojima je  moguće usporediti podatke o sustavu dostave na Poluotok iz kolovoza  2017. godine, s podacima iz kolovoza 2018. godine - napominje Erlić, iznoseći i konkretne brojke.

Najviše ulaza na tržnici

- Ono što su rezultati istraživanja pokazali jest da u sezoni dnevno približno 200 dostavnih vozila vrši dostavu na Poluotok. Najveći broj ulaza i  izlaza dostavnih vozila na Poluotok zabilježen je na ulazima na tržnicu te  na ulazu kod crkve Gospe od Zdravlja. Rezultati pokazuju kako je  uvođenjem kontrole ulaza video nadzorom, porastao broj zahtjeva za  odobrenja ulaska u pješačku zonu, riječ je o 50 novih odobrenja za dostavna vozila u odnosu na godinu prije, te se smanjio broj vozila koja ulaze na Poluotok izvan dozvoljenog vremenskog perioda za približno 50  posto, odnosno s 223 nedopuštena ulaza na 120 nedopuštenih ulaza -  pojašnjava pročelnik Erlić.

Premda je itekako vidljivo poboljšanje, podaci pokazuju kako još uvijek postoji trend ulazaka dostavnih vozila izvan dozvoljenih perioda ulaza.

Postavljanje mobilnih barijera

- Ovakvi prekršaji nastoje se sankcionirati uz pomoć kamera i redovnih kontrola policije te prometnog redarstva u dijelu prometa u mirovanju. Međutim, zbog veličine Poluotoka i velikog broja ulaza i izlaza koje  je potrebno kontrolirati od nula do 24 sata nemoguće je sankcionirati  svakog prekršitelja, odnosno uspostaviti sto postotno učinkovit sustav  kontrole i kažnjavanja. Upravo zbog navedenih razloga, sustav kontrole  dostavnih vozila i dalje se razvija, te se u sljedećoj fazi, a koja će se realizirati do sljedeće sezone, planiraju ugraditi mobilne fizičke barijere na  ulazima u pješačku zonu Poluotok. Fizičke prepreke funkcionirat će u  sklopu sustava kamera, te će omogućavati ulaz samo vozilima s dozvolom Grada Zadra - ističe Erlić, dodajući kako se temeljem iznesenih podataka može zaključiti da je situacija s dostavom na Poluotoku znatno  bolja nego prethodnih godina:

- No još uvijek postoji mjesta za napredak. Novi koraci na poboljšanju  sustava uključuju unaprjeđenje softvera i sustava kojim su regulirane kamere za kontrolu ulaza na Poluotok, postavljanje fizičkih barijera, automatskih stupića na pojedinim ulazima na Poluotok, te optimizacija i  daljnje poticanje korištenja pretovarnih mjesta - poručuju iz gradskog  Odjela za EU fondove.

Na pretovarnim mjestima dnevno  190 vozila

- Podaci iz studije pokazuju da je vrijeme zadržavanja na 11 pretovarnih mjesta u  prosjeku 20 minuta, što je u granicama dozvoljenog vremena zadržavanja koje iznosi 30 minuta maksimalno. Iznimka je jedino na lokaciji tržnice na kojoj se zbog nedostatka manipulativnog prostora vozila zadržavaju i duže od dozvoljenog vremena  zadržavanja. Isto tako podaci pokazuju da postoji trend neispravnog korištenja pretovarnih mjesta, odnosno korištenje pretovarnih mjesta u svrhe koje nisu vezane uz  dostavu robe, u razdoblju prilagodbe na novu regulaciju. Ukupni podaci za pretovarna mjesta pokazuju da je u razdoblju provedbe istraživanja dnevno 190 vozila koristilo pretovarna mjesta. Ovaj podatak pokazuje da se pretovarna mjesta koriste, što  direktno doprinosi smanjenju ulaza dostavnih vozila na Poluotok, a što je trend kojeg  želimo nastaviti u daljnjem razvoj sustava dostave - kaže Erlić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 2.3 (3 glasova)