Perić: Gradski proračun je stabilan

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA

Nakon već ustaljenog performancea na početku sjednice Gradskog vijeća, ostale bi točke Dnevog reda bile tekle glatko da se na svaku od njih nije javljao dvojac iz Akcije mladih, Marko Pupić Bakrač i Ante Rubeša, pa je netko iz redova vijećnika u jednom trenutku dobacio kako "stalno idu za govornicu da smršave".

Naime, i na šestoj točki, a to je Prijedlog izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2014. godinu, na sve što je izrekao pročelnik Mario Pešut, ovoga puta nije bilo samo prigovora, već i pogrdnih dobacivanja iz klupe od strane vijećnika AM-a, pa se predsjednik Vijeća Živko Kolega opet počeo hvatati za glavu.

Pešut je kazao kako je za provedbu svih programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u proračunu za ovu godinu planiran iznos od 21.083.400 kuna, napomenuvši kako neki programi nisu mogli biti realizirani, a planirani se iznos prvim rebalansom umanjio za 700.000 kuna i sada znosi 20.383.400 kuna.

Na idućoj točki dnevnog reda pročelnik za kulturu i sport Radovan Dunatov morao je svoj izvještaj pravdati pred SDP-ovcima jer je njihov vijećnik Erol Gaši imao niz primjedbi na predočene podatke. Dunatov je, naime, u prijedlogu izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za tekuću godinu iznio podatke o poslovanju Sportskog centra Višnjik. Naime, izmjenama i dopunama mjenjaju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja Višnjika, pa je planirani iznos od 300.000 kuna umanjen za 100.000 kuna. I za centar Mocire i Ravnice za istu namjenu planirana svota od 400.000 kuna uvećana je za 100.000 kuna.

Iduća točka dnevnog reda, Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Zadra za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, o kojoj je govorila pročelnica za financije Grozdana Perić, u oporbi je izazvala puno više reakcija, prije svega SDP-ove potpredsjednice Gradskog vijeća Omerke Šarić Frantin.

Planirani prihodi i primici za ovu su godinu iznosili 388.455 kuna, a u prihodi poslovanja bili su planirani u iznosu od 359.075.209 kuna i prihodi od prodaje neproizvedene imovine u iznosu od 29.230.000 kuna, te primici od 150.000 kuna. Perić je na kraju izlaganja zaključila kako je "Gradski proračun stabilan", na što je reagirala Šarić Frantin.

- Možemo konstatirati da su planirani prihodi ispunjeni u skladu sa planom, jedino gdje nisu je pet milijuna kuna koliko je podbacio komunalni doprinos - kazala je SDP-ova vijećnica, upozorivši i na Poslovnu zonu Crno od koje se, kaže, očito odustalo.

Vijećnik HČSP-a Renato Šuljić kazao je kako je "proračun socijalno osjetljiv i oni će ga prihvatiti", čime je zaradio kritiku Šarić Frantin koja mu je dobacila: "Ovo je neuspio predizborni spin, gospodine Šuljić, i kada se već osvrćete na proračun, mogli ste spomenuti fiskalizaciju".

Posebno je bila burna deveta točka dnevnog reda koja se odnosila na komunalnu infrastrukturu za iduću godinu, o kojoj je izlagao pročelnik Darko Kasap. Prigovorila je, već poslovično Akcija mladih, ovog puta oko toga stoji li spomenik špini na Brodarici 400 ili 600 tisuća kuna i čemu ta investicija.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno