Vinko Milić

Slika korisnika admin

U Splitu je 22. siječnja 1833. rođen Vinko Milić, političar i publicist. Pučku školu i klasičnu gimnaziju pohađao je u rodnom gradu, a pravo je studirao u Padovi i Grazu. Službu započinje kao pravnik u Rijeci gdje pokreće novinu Gazzetta di Fiume. Bio je sudac u Dubrovniku, a nakon umirovljenja vraća se u Split, gdje je gradonačelnik od 1900. do 1906. Djelovao je u dalmatinskom saboru kao član Narodne stranke, kasnije Hrvatske stranke, od 1895. do 1910. Jedan je od začetnika politike Novog kursa i potpisnik Riječke rezolucije. Surađivao je u zadarskom Narodnom Listu od početka izlaženja. Pisac je mnogih političkih članaka i brošura na hrvatskom i talijanskom jeziku. U Skradinu je pisao dopise za zagrebački dnevnik Obzor pod naslovom "Pisma sa Krke". U nekima je tekstovima polemizirao s Mihovilom Pavlinovićem o držanju i radu Narodne stranke u Dalmaciji. Objelodanio je i brošuru "Dvije Marulićeve latinske pjesme još neizdane". Među inim bio je 1907. i predsjednik splitskog pjevačkog društva Zvonimir. Umro je 22. travnja 1910. u Splitu.

 

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno