Osnovan Savjet mladih grada Paga, predsjednik Lauro Portada

Slika korisnika valentinam
Konstituiran u ponedjeljak
Za predsjednika Savjeta izabran je Lauro Portada, a za njegovog zamjenika Lovre Fabijanić. Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević
Savjet mladih grada Paga

U ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine, konstituiran je Savjet mladih Grada Paga. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Paga koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Savjet mladih Grada Paga broji pet članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine.

Za predsjednika Savjeta izabran je Lauro Portada, a za njegovog zamjenika Lovre Fabijanić. Sjednicu je vodio predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Domagoj Vičević. Predsjednik je čestitao izabranima na njihovim dužnostima te zaželio da Savjet mladih i Gradsko vijeće Grada Paga ostvare kvalitetnu suradnju.

“Čestitam kolegicama i kolegama na izboru u Savjet mladih Grada Paga. Uvjeren sam da ovaj sastav Savjeta čine izvanredni pojedinci koji će uvelike doprinjeti razvoju životnih uvjeta mladih u gradu Pagu i okolnim mjestima. U naredne tri godine napraviti ćemo niz projekata od velike važnosti za poboljšanje položaja mladih u Gradu Pagu. Na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta mladih Grada Paga usvojit će se Plan rada za 2018. godinu koji će biti upućen na razmatranje i izglasavanje Gradskom vijeću Grada Paga.” – rekao je predsjednik Savjeta mladih Lauro Portada.

“Izražavam veliko zadovoljstvo zbog konstituiranja Savjeta mladih. Siguran sam da je ispred nas bolje vrijeme za mlade u gradu. Izabrani članovi čine vrlo kvalitetan tim ljudi koji su upućeni u probleme mladih i spremni su se suočiti sa istima. Već smo raspravljali o početnim koracima ali detaljnije će biti sastavljeno i obrazloženo u Planu rada za 2018. godinu.”, izjavio je Lovre Fabijanić, zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Paga.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno