Proračun 12,4 posto manji od ovogodišnjeg

Slika korisnika admin
bnm27
Biograd

Na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Biograda na Moru prihvaćen je Gradski proračun za 2009. i to u iznosu od 37,227.400 kuna.

Proračun će, kako je naglasio gradonačelnik Ivan Knez, biti razvojni i socijalni, a njegova osnovna obilježja su smanjenje prihoda i primitaka u odnosu na 2008. godinu. Naime, financiranje izdataka i rashoda predviđeno je uglavnom iz izvornih prihoda, ne planira se nikakvo kreditno zaduženje kao ni povećanja plaća korisnika proračuna, a osigurava se njegova razvojna komponenta. U odnosu na proračun u 2008. godini, koji je iznosio 42,517.300 kuna, planirani proračun za 2009. godinu manji je za 12,4 posto.

Bez kredita

Međutim, ako se iz proračuna za 2008. godinu eliminiraju primici od zaduživanja, budući da do zaduživanja i uzimanja dugoročnih kredita nije došlo, proračun zapravo iznosi 35,217.300 kuna pa je planiranih 37,227.400 kuna za 2009. godinu porast planiranih izvornih prihoda za 5,7 posto.

Predviđeni prihodi i primici poreznih prihoda, potpora, prihoda od imovine, prodaje roba i usluga te ostalih prihoda, koji su odvojeni od prihoda prodaje nefinancijske imovine, planirani su u iznosu od 35,672.400 kuna, dok su za proteku godinu iznosili 32,712.300,00 kuna te je riječ o povećanju od 9 posto.

U prijedlogu proračuna za sljedeću godinu nisu planirani primici od zaduživanja. Naime, iako je protekle dvije godine planirano dugoročno zaduživanje kod banaka u visini od 7,300.000 kuna, koje se nije ostvarilo, ono se s obzirom na financijsku krizu koja se predviđa u 2009. godini također ne planira.

Što se rashoda i izdataka tiče, oni su u proračunu planirani u ukupnom iznosu od 37,227.400 kuna te razvrstani pod rashode u iznosu od 28,122.400 kuna, dok je prethodne godine taj iznos bio 30,502.300 kuna, a što je ušteda, odnosno smanjenje za 7,8 posto.

Vrtić na Kosi

Izdaci za zaposlene, odnosno plaće po svim korisnicima proračuna, ostaju na prošlogodišnjoj razini te se ne planira povećanje. No zato valja istaknuti ulaganja u kapitalne objekte, a među prvima će se krenuti s izgradnjom novog dječjeg vrtića na predjelu Kosa, vrijednog 2,000.000 kuna. Za vrtić su upravo dobivene i zadnje potrebne suglasnosti te izgradnja može početi. Tu je i dovršenje radova na Trgu Brce, gdje je predviđen iznos od 1,700.000 kuna, kao i ulaganja u kanalizaciju i vodove u iznosu od 2,000.000 kuna. Za održavanje cesta predviđeno je 1,100.000 kuna, a za izgradnju stanova socijalne skupine građana osiguran je iznos od 500.000 kuna.

Predloženi rashodi i izdaci iskazani prema proračunskim pozicijama podliježu rebalansu u tijeku godine, a što će ovisiti o ostvarenju prihoda i primitaka, kao i eventualnim neophodnim potrebama za rashodima.

Na sjednici su prihvaćeni i programi javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi, za čije potrebe su predviđeni sljedeći iznosi - za financiranje potreba u športu u proračunu predviđeno je 1,285.000 kuna, za potrebe u kulturi 2,281.200 kuna te za potrebe socijalne skrbi 1,533.700 kuna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno